Cyfrowa szkoła

Cyfrowa szkoła

w Region

Wraz z końcem roku szkolnego Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie zakończyła realizacje pilotażowego „Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła", którego główny cel stanowiło rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.

W ramach projektu szkoła uzyskała dotację w wysokości 112 500 złotych (w tym 80% – dotacji celowej z budżetu państwa i 20% wkładu własnego organu prowadzącego). W ramach programu szkoła zakupiła 20 notebooków dla uczniów i 5 dla nauczycieli, szafkę do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii, 3 tablice interaktywne wraz z projektorami krótkoogniskowymi, 2 projektory multimedialne, głośniki, 3 ekrany projekcyjne, 2 wizualizery, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, kontroler, router oraz 4 punkty dostępowe. W szkole został powołany zespół TIK oraz e- koordynator, który szkolił i wspierał nauczycieli w wykonywaniu zadań. Szkoła realizowała również projekt „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, który uzupełniał program rządowy Cyfrowa Szkoła i miał na celu przygotowanie nauczycieli do zwiększenia efektywności nauczania swoich przedmiotów i uczenia się uczniów (w zakresie podstawy programowej) poprzez profesjonalny rozwój, współpracę z innymi nauczycielami, w tym w sieciach oraz samokształcenie. Zgodnie z projektem nauczyciele uczestniczyli w 4 spotkaniach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. W szkole zorganizowano 2 lekcje otwarte, napisano udostępniono 5 scenariuszy zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem TIK w nauczaniu oraz 6 przykładów dobrych praktyk dla nauczycieli z międzyszkolnych sieci współpracy. Przykłady wykorzystania narzędzi TIK, scenariusze zajęć oraz przykłady dobrych praktyk zostały również zamieszczone na stronie internetowej szkoły. W ramach projektu zostały również zrealizowane 2 projekty edukacyjne z wykorzystaniem narzędzi TIK. Program wpłynął na rozwój kompetencji nauczycieli, którzy nabyli umiejętności pozwalające im na wykorzystanie nowych technologii i zasobów internetowych w procesie nauczania,. Dzięki stosowaniu TIK zmienili metody i techniki nauczania z podających na aktywizujące. W ocenie nauczycieli, u uczniów nastąpił wzrost motywacji i zaangażowania w proces uczenia się i rozwijania zainteresowań, podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się TIK w uczeniu, mieli możliwość uczestniczyć w różnych formach pracy zespołowej z wykorzystaniem TIK co zainspirowało ich do  aktywnego i kreatywnego zdobywania wiedzy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Zamkowe 5 złotych

Do obiegu trafiła kolekcjonerska moneta 5 złotowa z wizerunkiem Zamku Książ w
Go to Top