Czekamy na koniec remontu

Czekamy na koniec remontu

w Region

Trwa remont ulicy Wałbrzyskiej w Świdnicy. Naprawy wymaga odcinek ok. 100 metrów. Koszt zadania, który poniesie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, szacowany jest na ok. 30 tys. zł.

Pierwsze działania na ul. Wałbrzyskiej w rejonie skrzyżowania ul. Wałbrzyskiej i Leśnej podjęte zostały dwa tygdonie temu. Usunięto największe usterki na jednym z pasów ruchu (po stronie kościoła). W trakcie robót ruch odbywał się jednym pasem w obu kierunkach, co doprowadziło do jego szybkiej deformacji. Stan zagrażający bezpieczeństwu kierowców zmusił zarządcę do zamknięcia ulicy i zorganizowania objazdów. – Rozmiar uszkodzeń nawierzchni i naprawy przekracza zakres zwykłego remontu cząstkowego, za przeprowadzenie którego odpowiada miasto. Dlatego odpowiedzialność za dalsze działania pozostaje po stronie wojewódzkich służb drogowych – wyjaśnia Maciej Gleba, dyrektor Departamentu Komunikacji i dodaje: Oczekiwaliśmy niezwłocznej reakcji ze strony właściciela drogi. Okazało się, że obowiązujące w takiej sytuacji procedury są długotrwałe i uniemożliwiają szybkie przystąpienie do robót. 

Przypominamy, że ze względu na zamknięcie odcinka ul. Wałbrzyskiej obowiązuje objazd ulicami Leśną i Korczaka. Z ruchu wyłączone zostały przystanki MPK: Wałbrzyska/Kusocińskiego, Korczaka i Leśna (pomiędzy ul. Główną i ul. Świętojańską). Przystanki zastępcze dla linii 50 i 52 zostały usytuowane przy ul. Leśnej na odcinku pomiędzy ul. Mierniczą i Wałbrzyską. Lokalizacja ta podyktowana jest koniecznością zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie o specyficznej zabudowie, z nagromadzonymi skrzyżowaniami i zadrzewieniem.

Informacje o zmianach pasażerowie znajdą na przystankach MPK oraz w autobusach.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Wakacje z Centrum Kultury

Szaleństwo w Śląskim Wesołym Miasteczku, tańce w Indiańskiej Wiosce, spotkanie z gigantycznymi
Go to Top