Czeszki przewoziły tysiące tabletek

Czeszki przewoziły tysiące tabletek

w Region

Ponad 9000 tabletek i amfetaminę zabezpieczyli funkcjonariusze Straży Granicznej z Kłodzka podczas kontroli dwóch obywatelek Czech.

Funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, realizując zadania w ochronie szlaków komunikacyjnych, w miejscowości Polanica Zdrój zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy. Okazało się, że kierowca pojazdu i pasażerka – obywatelki Czech, nie posiadały dokumentów tożsamości,posiadały natomiast narkotyki oraz cudzy dowód osobisty. Strażnicy graniczni szybko ustalili dane personalne obu kobiet. Mieszkanki Pragi przyjechały do Polski przywożąc ze sobą 1,2 i 0,3 grama amfetaminy. Jak oświadczyły, środki odurzające przywiozły z Czech na potrzeby własne. W wyniku dalszych czynności, w miejscu pobytu kobiet w Polsce (Polanica Zdrój woj. dolnośląskie) oraz w ich bagażach, ujawniono ponad 9 300 sztuk tabletek niewiadomego pochodzenia. 1800 z nich znajdowało się luzem, w szufladzie szafki nocnej, pozostałe umieszczone były jeszcze w blaszkach. Cudzoziemki oświadczyły, że tabletki zostały zakupione Polsce, które docelowo miały trafić na rynek czeski.

Kobiety zostały zatrzymane i przyznały się do winy. Przedstawiono im zarzut posiadania i przewozu przez granicę środków narkotycznych (amfetaminy) tj. art. 55 i 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Po złożeniu wyjaśnień oraz wpłaceniu poręczenia majątkowego zostały zwolnione. Ujawnione tabletki zostały oddane do ekspertyzy. Jej celem będzie sprawdzenie, czy są środkiem narkotycznym lub czy w swoim składzie zawierają prekursor narkotykowy umożliwiający wyprodukowanie narkotyku. Ich ilość oraz to, że część z nich była luzem może świadczyć o tym, że miały one zostać poddane przetworzeniu bądź wprowadzeniu do obrotu.Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Kłodzku.

Art. 55.1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową, podlegagrzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czasnie krótszy od lat 3.

Art. 61.Kto, wbrew przepiso ustawy, rozporządzenia 273/2004 lub rozporządzenia 111/2005, w celu niedozwolonego wytworzenia środka odurzającego lub substancji psychotropowej, wytwarza, przetwarza, przerabia, dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowejdostawy, przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa, nabywa, posiada lub przechowuje prekursory, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.

Art. 62.1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Nie ma czasu na nudę

Podczas tegorocznych wakacji najmłodsi mieszkańcy gminy Czarny Bór nie mają czasu na 

Warsztaty dla dzieci

W Centrum Kultury w Czarnym Borze rozpoczęły się Warsztaty dla dzieci ramach 
Go to Top