Czwarta kadencja wójt Mazurek

Czwarta kadencja wójt Mazurek

w Region

– Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg – mówiła Teresa Mazurek podczas uroczystego ślubowania. Było to czwarte ślubowanie Teresy Mazurek na stanowisku wójta gminy. Na pierwszej, inauguracyjnej sesji Rady Gminy Świdnica VII kadencji radni zdecydowali o wyborze przewodniczącej rady, dwóch wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji stałych rady gminy oraz członków tych komisji.

Pierwszą sesję VII kadencji otworzył radny senior Zbigniew Karnowski. Wystąpienie przewodniczącego gminnej komisji wyborczej podsumowało tegoroczne wybory samorządowe, które w gminie Świdnica odbyły się bez zakłóceń. – Do dnia wyborów ważnie zarejestrowano 56 kandydatów do rady gminy Świdnica. Do wyboru utworzono 15 okręgów wyborczych, w każdym okręgu wyborczym wybierano jednego radnego. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w gminie Świdnica wynosiła 13 403 osoby. Frekwencja 44.35% uprawnionych, co w mierniku osobowym daje 5945 osób czynnie głosujących – mówił Piotr Bergander. W przypadku wyborów na wójta gminy ważnie zarejestrowano 2 kandydatów. Do wyboru kandydata w pierwszej turze wymagane było 50 % ważnych plus 1 głos czyli 2861 głosów. Z ilością głosów 4359 i uzyskując 76,2% poparcia Teresa Mazurek została wybrana na wójta gminy Świdnica.

Tekst ślubowania zgodnie z ordynacją wyborczą odczytał najmłodszy wiekiem radny Daniel Wieczorek z Boleścina. Następnie w głosowaniach tajnych radni dokonali wyboru przewodniczącego rady gminy Świdnica oraz dwóch wiceprzewodniczących. 13 glosami za, 1 przeciw I przy 1 wstrzymującym się na nową przewodniczącą rady wybrano Reginę Adamską. Wiceprzewodniczącymi rady zostali Janusz Maruda i Eligiusz Janasik. Porządek sesji obejmował również wybór przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Świdnica, którymi zostali: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Tadeusz Żuberek, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa – Piotr Błaszko, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Zbigniew Karnowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Marek Lisowski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Lucyna Mroczek, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych – Beata Szyszka. – Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Świdnica, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych, 16 listopada 2014 r. Wasza obecność przy urnach była nie tylko wypełnieniem obywatelskiego obowiązku, ale przede wszystkim wyrazem zainteresowania i zaangażowania w sprawy naszej gminy. Szczególnie dziękuję wyborcom, którzy okazali mi zaufanie i po raz czwarty z tak zdecydowanym poparciem powierzyli mi funkcję wójta gminy Świdnica. Dziękuję również za oddanie głosów na kandydatów na radnych do Rady Gminy Świdnica. Tak duże poparcie udzielone mi w tegorocznych wyborach samorządowych to ogromny mandat zaufania i zobowiązanie do jeszcze większej pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy. Mam nadzieję że przez najbliższe 4 lata na tej sali narad nie będzie uprawianej polityki, a sprawą najważniejszą będzie interes gminy i jej obywateli. Lata 2014-2020 będą ostatnim okresem tak dużych środków unijnych. Dlatego już teraz musimy robić wszystko, aby wykorzystać ich jak najwięcej. Pragnę zapewnić, że jesteśmy gotowi aby po nie sięgać(…) Deklaruję współpracę i dyspozycyjność. Te słowa kieruje szczególnie do nowych radnych, bowiem sprawy gminy będą zawsze najważniejszymi– mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

 

 

RADNI RADY GMINY VII KADENCJI 2014-2018 wg porządku alfabetycznego

 

Adamska Regina KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina

Bąk Teresa KKW SLD Lewica Razem

Błaszko Piotr KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina

Gumny Szymon KW Prawo i Sprawiedliwość

Janasik Eligiusz KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina

Karnowski Zbigniew KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina

Korta Kazimierz KW Platforma Obywatelska

Lisowski Marek KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina

Maruda Janusz KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina

Mroczek Lucyna KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina

Szyszka Beata KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina

Świeczko Łukasz KWW Łukasza Świeczko

Wicher Jadwiga KWW Jadwiga Wicher

Wieczorek Daniel KWW Daniela Wieczorka

Żuberek Tadeusz KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Dożynki i Święto Pieroga

Tradycyjne, Czarnoborskie Dożynki, wielobarwne stoiska ze swojskim jadłem oraz legendarne Dolnośląskie Święto

„Dzikie” dożynki

Sołectwo Czarny Bór zwycięzcą konkursu na najpiękniejszy wieniec powiatowy podczas Dożynek Gminno-

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Festiwal Sera

Po raz kolejny organizatorzy Festiwalu Sera w Dziećmorowicach czyli Centrum Kultury i

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top