Czy to koniec Gryphona?

Czy to koniec Gryphona?

w Gospodarka

W związku z informacjami o niepokojącej sytuacji w firmie Gryphon w Świdnicy, przekazujemy informację dotyczącą statusu spółki w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Firma Gryphon, produkująca artykuły biurowe, w grudniu 2006 r. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Świdnicy. W zamian za przyznaną pomoc publiczną (ulgi podatkowe) firma zobowiązała się zatrudnić 15 osób do końca 2008 r.  i 60 osób do końca 2010 r.  Ten poziom zatrudnienia Gryphon zobowiązany jest utrzymać do 31 grudnia 2015 r.

Kontrola realizacji warunków zezwolenia na prowadzenie działalności w Strefie przeprowadzona w marcu 2013 roku wypadła pozytywnie. Oznacza to, że firma prowadziła działalność i zatrudniała 60 osób. Rzeczywiste zatrudnienie w Gryphonie na koniec III kwartału 2013 r. wynosiło 84 osoby.Pracownik spółki zarządzającej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną wizytował firmę także 29 października 2013 roku. Podczas spotkania z dyrektorem personalnym Gryphonu nie zgłaszano żadnych problemów. O tym, że firma nie pracuje, a jej szefowie są nieobecni, WSSE „INVEST-PARK" zawiadomił w ubiegły czwartek (9 stycznia) jeden z pracowników świdnickiej fabryki. WSSE „INVEST-PARK" podjęło natychmiastowe działania w celu pozyskania informacji o rzeczywistej sytuacji. Dziś, 14 stycznia, w Świdnicy odbyło się spotkanie z pracownikami Gryphonu, podczas którego urzędnicy miejscy i przedstawiciele WSSE „INVEST-PARK" usłyszeli od pracowników, że firma jest zamknięta, a pracownicy pozbawieni jakiejkolwiek informacji nie otrzymują wynagrodzeń.

W tej sytuacji WSSE „INVEST-PARK" przyspieszy planowaną na kwiecień kolejną kontrolę w firmie Gryphon. Podkreślić jednak należy, że spółka zarządzająca Strefą może kontrolować przedsiębiorstwa działające na jej terenie wyłącznie pod kątem realizacji przez nie zobowiązań, w zamian za które otrzymały pomoc publiczną. Zarząd WSSE „INVEST-PARK" podejmie też kontakty z instytucjami, w których kompetencjach leży nadzór nad innymi aspektami działalności firm, wśród nich Państwową Inspekcją Pracy.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top