Czy wyjaśnienia Kruczkowskiego przekonają prokuraturę?

Czy wyjaśnienia Kruczkowskiego przekonają prokuraturę?

w Aktualności

Prokurator skierował dzisiaj przeciwko Piotrowi Kruczkowskiemu, byłemu prezydentowi Miasta Wałbrzycha zarzut popełnienia czynu zabronionego tzw. przekroczenia uprawnień. Sprawa ma dotyczyć powołania czterech osób do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych spółek komunalnych: Aqua-Zdrój sp. z o.o. oraz Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., które w chwili powołania pozostawały za wynagrodzeniem członkami rad nadzorczych innych spółek komunalnych Gminy Wałbrzych, a które przed powołaniem nie złożyły wymaganych oświadczeń o braku przeszkód prawnych do pełnienia powierzonych funkcji. Kilka godzin później były prezydent Wałbrzycha wydał specjalne oświadczenie. Poniżej jego treść.

"Komentując decyzję Prokuratora, który przedstawił mi zarzut przekroczenia uprawnień polegający na powołaniu, niezgodnie z prawem, czterech osób do rad nadzorczych spółek miejskich na okres kilku miesięcy, oświadczam, że nie zgadzam się z tymi zarzutami. Odmówiłem wyjaśnień do czasu przedstawienia mi uzasadnienia zarzutu. Decyzje o powołaniu i składzie rad nadzorczych były przejrzyste i jawne. Podejmowane w oparciu o opinie Biura Prawnego i Biura Strategii i Analiz Urzędu Miejskiego , które zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym miały obowiązek kontroli spółek miejskich, prowadzenia spraw kadrowych władz spółek, weryfikacji i sprawdzenia możliwości objęcia przez poszczególnych kandydatów stanowiska w radzie nadzorczej. Nadzór nad Biurem sprawował Wiceprezydent Miasta. Ani Miasto ani Spółki nie poniosły szkody finansowej, gdyż gdyby powołano do rad nadzorczych inne osoby, diety i tak musiałyby być wypłacone. Podobne sytuacje występują w innych gminach w Polsce ze względu na istnienie niejednoznacznego stanu prawnego".

Od redakcji. Piotr Kruczkowski wyraził zgodę na umieszczanie zdjęć bez zasłoniętych oczu oraz posługiwanie się pełnym nazwiskiem.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top