Czym są Spółdzielnie Socjalne?

Czym są Spółdzielnie Socjalne?

w Gospodarka

Grupa ludzi, która wzięła sprawy w swoje ręce, przeliczyła własne możliwości, umiejętności i kwalifikacje oraz opracowała plan działania i funkcjonowania na rynku – tak powstało na Dolnym Śląsku ponad 40 podmiotów nazywanych Spółdzielniami Socjalnymi. Choć nazwa może być myląca, taki twór nie różni się znacznie od przedsiębiorstwa, choć ma również cechy organizacji pozarządowej.

Spółdzielnie Socjalną tworzy minimum pięć osób, z których każda w równym stopniu bierze odpowiedzialność za jej funkcjonowanie. Opierając się na własnych doświadczeniach zawodowych, umiejętnościach i kwalifikacjach członków, zyskują zatrudnienie i stabilizację życiową. – Spółdzielnie Socjalne mogą świadczyć różne usługi: cateringowe, budowlane, multimedialne, czy serwisowe – wymienia Zenon Matuszko z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. – Poza tym mogą również działać na zasadach organizacji pozarządowej, realizując swoje cela dla seniorów, osób niepełnosprawnych, na rzecz edukacji, czy rozwoju kultury. Spółdzielnia Socjalna jest zatem czymś więcej, niż normalna firma, która świadczy jedynie usługi biznesowe – podkreśla. Spółdzielczość Socjalna to wciąż dość nowe zjawisko na polskim rynku. Na chwilę obecną na terenie dolnego Śląska funkcjonuje ich około 40. Już wkrótce ma się to zmienić. Między innymi dzięki trzem projektom dofinansowanym z Unii Europejskiej, które ruszają od tego roku. W ich ramach wsparciem zostaną objęte powstające spółdzielnie socjalne oraz już istniejące na rynku. – Każda dotacja wynosi do 20 tysięcy złotych na osobę. Nie jest to mało, zważywszy na fakt, że Spółdzielnię Socjalną zakłada minimum pięć osób, co daje 100 tysięcy złotych na inwestycję – wylicza Justyna Piasecka, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. – Dodatkowo oferowane jest również wsparcie pomostowe, czyli pomoc w opłatach zusowskich, podatków, czy kosztach księgowości. To poważne obciążenie dla spółdzielni. Tym bardziej, że musi je ponieść każdy jej członek – dodaje.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top