Dla maluchów i ich mam

Dla maluchów i ich mam

w Aktualności

Ponad 6 milionów złotych kosztowała budowa Centrum Diagnostyki Kobiet i Noworodków w Wałbrzychu. W nowo powstałym obiekcie znajdują się między innymi nowocześnie wyposażone poradnie, gabinety diagnostyczne, pokoje z łazienkami dla oddziału położniczego oraz hotel dla matek.

W marcu 2013 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło otwarty konkurs w ramach Programu PL 07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Pojawiła się szansa na kontynuowanie podwyższania standardów opieki w oddziałach noworodkowych i położniczych szpitali województwa dolnośląskiego w znacznie szerszym zakresie. Określenia potrzeb szpitali, opracowania dokumentacji aplikacyjnej oraz złożenia wniosku o dofinansowanie podjął się Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu. Do projektu przystąpiło łącznie 9 szpitali różnego poziomu referencyjnego. Zainteresowanie programem PL 07 było ogromne. W czerwcu 2013 roku do Ministerstwa Zdrowia jako Operatora Programu wpłynęło 585 wniosków o dofinansowanie. Projekt pt. ,,Mały Dolnoślązak" składa się z wielu działań, zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych. Zasadniczym elementem działań nieinwestycyjnych jest podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej. W ramach projektu zaplanowano szereg szkoleń zarówno dla lekarzy, pielęgniarek i położnych. Celem podwyższenia umiejętności specjaliści w dziedzinie neonatologii i położnictwa udział wezmą w 7 szkoleniach obejmujących wykłady i warsztaty. Doskonalone będą techniki rozpoznawania stanów patologicznych u kobiety ciężarnej i noworodka, omówione zostaną aspekty resuscytacji noworodka, badań ultrasonograficznych noworodka w zakresie USG kardiologicznego, USG główki oraz USG stawów biodrowych. Położnicy będą wzbogacać swoją wiedzę na temat diagnostyki i leczenia niepłodności u kobiet oraz ciąży wysokiego ryzyka. Pielęgniarki i położne udział wezmą w 6 szkoleniach z zakresu m.in. resuscytacji noworodka, monitorowania dobrostanu płodu i opieki nad kobietą ciężarną z cukrzycą. Tematyka seminariów uzupełni wiedzę pielęgniarek i położnych oraz doprowadzi do stosowania tych samych standardów opieki we wszystkich 9 szpitalach. Kolejnym elementem projektu są badania profilaktyczne. Ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 sfinansowanych zostanie ponad 40 tys. różnego rodzaju badań, w tym badania bakteriologiczne, badania wzroku i ultrasonograficzne noworodków (USG kardiologiczne, USG stawów biodrowych, USG przezciemiączkowe), jak również badania bakteriologiczne kobiet wykonywane tuż przed porodem w celu ustalenia ewentualnych zagrożeń dla dziecka. W ramach projektu realizowane są również rozszerzone programy dla Szkół Rodzenia, które oferują kobietom szkolenia bezpłatne także poza Wrocławiem. We wszystkich szpitalach uruchomione zostało pogotowie laktacyjne, aby kobiety z powodu stanu zapalnego piersi nie rezygnowały z karmienia noworodka piersią. Równolegle z działaniami nieinwestycyjnymi realizowane będą zakupy brakującej jeszcze w szpitalach aparatury i sprzętu medycznego. Każdy ze szpitali określił swoje najpilniejsze potrzeby. Kupionych zostanie w szczególności 9 aparatów USG, które dzisiaj są podstawowym narzędziem w tej dziedzinie medycyny, 15 łóżek porodowych, 26 nowoczesnych aparatów KTG. W 2 szpitalach zamontowane zostaną brakujące centrale nadzoru położniczego. Oddziały noworodkowe doposażone zostaną w 17 aparatów wspomagających oddech, 16 inkubatorów, 32 kardiomonitory, 20 pulsoksymetrów, 28 pomp infuzyjnych oraz wiele innego sprzętu. Łącznie zakupimy 221 aparatów i sprzętu o wartości blisko 11 mln zł. Projekt zakłada również promocję działań podejmowanych w jego ramach. Celem kampanii promocyjnej jest przede wszystkim dotarcie do grupy docelowej – kobiet w ciąży i młodych matek z informacją o projekcie oraz realizowanych w ramach niego działaniach. Promocja Projektu zakłada produkcję i kolportaż ponad 400 000 ulotek informacyjnych dla kobiet o ciąży, o porodzie, o szkołach rodzenia i systemie opieki zdrowotnej nad ciężarną w województwie dolnośląskim. Dodatkowo w telewizji regionalnej zostaną wyemitowane serie programów zachęcających do korzystania z oferty Projektu oraz popularyzujące wiedzę o zdrowiu kobiet w ciąży, młodych matek i ich małych dzieci. – Mamy nadzieję, że po zrealizowaniu wszystkich elementów programu wskaźnik umieralności noworodków będzie jednym z najniższych w Polsce, a kobiety będą chętnie rodziły kolejne dzieci. Będą wiedziały więcej na temat prawidłowej pielęgnacji noworodka, karmienia naturalnego, a depresja poporodowa będzie rzadziej występowała – mówiła Alicja Daleczko, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Groźne zderzenie

Pogotowie ratunkowe zabrało kobietę  poszkodowaną w wypadku, do którego doszło dzisiaj w

Nowe atrakcje

Można już wypożyczyć rowery w Parku Aktywności „Czarodziejska Góra” w Jedlinie-Zdroju. Na

Przystanek kolejowy Dzikowiec

Rada Ministrów przyjęła uchwałę o utworzeniu Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków
Go to Top