Dla pożytku publicznego

Dla pożytku publicznego

w Gospodarka

Rozpoczęła się kolejna, dwuletnia kadencja Gminnej Rady Pożytku Publicznego. Organ ma za zadanie opiniować projekty niektórych uchwał, a także doradzać władzom Wałbrzycha w wydatkowaniu środków przeznaczonych na cele społeczne. W magistracie wręczono nominacje dla członków nowej kadencji rady, a także wybrano jej zarząd.

W skład organu weszło 20 osób. Połowa z nich, to przedstawiciele wałbrzyskich organizacji pozarządowych. Pięciu członków stanowią radni Wałbrzycha, a całość uzupełniają osoby wyznaczone przez prezydenta miasta. Rada pełnić będzie przede wszystkim rolę doradczą dla władz Wałbrzycha. – Opiniuje szereg dokumentów ważnych dla naszego miasta, które mają charakter społeczny – wyjaśnia Bogusława Czupryn z biura sportu, turystki i spraw społecznych. – Z radą konsultowany jest gminnym program współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy profilaktyki alkoholowej – wymienia. Organ zajmować będzie się również promocją stowarzyszeń i fundacji z regionu, a także pośredniczyć pomiędzy mieszkańcami, a samorządem lokalnym. Przede wszystkim jednak skupi się na ustaleniu sposobu wydatkowania około 2 milionów złotych z gminnego budżetu, na cele społeczne. – W zeszłym roku rozmawialiśmy między innymi o rozdzieleniu środków na projekty edukacyjne. Takie działania są wymienione w zadaniach, ale nie ma pieniędzy na ich realizację. Będziemy zatem dalej naciskać na przesunięcie środków, by móc rozegrać konkursy związane z edukacją – mówi Zenon Matuszko z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. Podczas spotkania w ratuszu, prezydent miasta wręczył akty nominacji członkom rady. Podziękowano również aktywnym działaczom poprzedniej kadencji, a także wybrano nowy zarząd. Przewodniczącym Gminnej Rady Pożytku Publicznego został Leszek Solarek ze Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, a jego zastępczyniami, Teresa Ziegler i Renata Wierzbicka. Rada spotykać ma się co najmniej raz w miesiącu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top