Dla przyszłych przedsiębiorców

Dla przyszłych przedsiębiorców

w Gospodarka

Fundacja Wałbrzych 2000, realizująca projekt „Dolnośląska recepta na spowolnienie gospodarcze" informuje, że od 15 do 20 lipca 2010 r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego będzie prowadziła rekrutację do projektu „Własna działalność gospodarcza szansą dla aktywnych", którego celem jest zmniejszenie bezrobocia poprzez stworzenie możliwości uruchomienia i prowadzenia własnej firmy.

Udział w projekcie mogą wziąć wyłącznie osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo:* zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców województwa dolnośląskiego,* zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,* nienależących do kategorii osób wyłączonych z możliwości udzielenia pomocy publicznej. Projekt przewiduje:1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej2. Przekazanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40.000,00 zł – środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej.3. Wsparcie pomostowe

Szczegółoweinformacje w biurze projektu: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, al. Kochanowskiego 17, 51-601 Wrocławtel. 71 344 58 41 wew. 111, 112, 113.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top