Dlaczego zamknięto oddział dla dzieci? - pyta SLD

Dlaczego zamknięto oddział dla dzieci? – pyta SLD

w Aktualności

Wałbrzyskie struktury Sojuszu Lewicy Demokratycznej wydały oświadczenie w sprawie zamknięcia oddziału intensywnej opieki medycznej dla dzieci w szpitalu im. Alfreda Sokołowskie. Poniżej jego treść.

"Sojusz Lewicy Demokratycznej w Wałbrzychu z niepokojem przyjął wiadomość o podjęciu decyzji dotyczącej zamknięcia oddziału intensywnej opieki medycznej dla dzieci w wałbrzyskim szpitalu im. Sokołowskiego. Niepokój ten potęgowany jest przez fakt, że decyzja ta uderza w najmłodszych pacjentów, o których bezpieczeństwo, zdrowie i życie powinniśmy troszczyć się w sposób bezwzględnie priorytetowy.

Z odrazą przyjęliśmy wiadomość, że zdrowie i życie pacjentów po raz kolejny sprowadzone zostało do poziomu towaru, gdzie kalkulacja koszt – zysk stały się wyznacznikiem istnienia bardzo ważnego dla mieszkańców regionu oddziału szpitalnego. Zwłaszcza, że decyzja ta de facto uderza w najmłodszych pacjentów znacznie obniżając poczucie bezpieczeństwa mieszkańców – ich rodziców. Z obawą spoglądamy w przyszłość i mamy tylko nadzieję, że decyzja o zamknięciu oddziału intensywnej terapii dla dzieci w szpitalu im. Sokołowskiego nie okaże się brzemienna w skutkach, a żadne z nich nie ucierpi w jej wyniku. Jednocześnie przyjmujemy z zadowoleniem, szacunkiem i ufnością zapewnienia lekarzy, że żaden mały pacjent nie pozostanie bez pomocy w razie nagłego wypadku. Wierzymy, że z najwyższym zaangażowaniem zajmą się małymi pacjentami tak, aby chronić ich zdrowie i życie. Mamy jednak świadomość, że życie pisze rożne scenariusze, w których zbyt późna pomoc wynikająca z przyczyn obiektywnych stać się może przyczyną tragedii innych. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich właśnie sytuacji należy minimalizować.

Mając na uwadze powyższe pytamy władze miasta w osobie Pana prezydenta Romana Szełemeja, czy podjęte przezeń zostały jakiekolwiek kroki mające na celu wyjaśnienie lub nawet przeciwdziałanie zaistniałej sytuacji. Zapytujemy, czy władze miasta posiadają wiedzę na temat trudności z pozyskaniem lekarzy z odpowiednim dla poprawnego funkcjonowania oddziału stopniem specjalizacji, a szczególnie co tak naprawdę jest tego przyczyną? Świadomi jesteśmy, że Prezydent Miasta Wałbrzycha nie jest organem prowadzącym i przez to niekoniecznie winien być adresatem owego zapytania. Mamy jednak na uwadze fakt, że prezydent – lekarz, dr. Roman Szełemej, związany jest ze wspomnianą placówką medyczną nie tylko zawodowo. Nie wyobrażamy sobie, że problemy szpitala w tym zakresie umknęły tak zaangażowanej w rozwój szpitala osobie. Zwłaszcza, że mimo pełnienia funkcji Prezydenta Wałbrzycha w dalszym ciągu pełni on funkcje w jego strukturze. Pragniemy także przypomnieć Panu prezydentowi, że w kampanii wyborczej, w wyniku której otrzymał Pan społeczny mandat do pełnienia funkcji Prezydenta Wałbrzycha obiecał mieszkańcom miasta, min: "…wszechstronne leczenie najwyższej jakości…" oraz „…najlepsze standardy usług medycznych w regionie…". Pytamy więc czy obietnice te były tylko i wyłącznie kiełbasą wyborczą – frazesem, a sam kandydat w osobie obecnego prezydenta miasta – lekarz z zawodu z pełną premedytacją obiecywał rzeczy, którymi nie chce lub nie może się zająć w chwili obecnej z racji pełnionej funkcji? Ponadto mając na uwadze forsowany przez Pana prezydenta projekt „Aglomeracji Wałbrzyskiej" zapytujemy w jaki sposób wyobraża sobie funkcję i rangę Naszego miasta jako lidera regionu jeśli, jako taki nie jest w stanie zapewnić jej mieszkańcom bezpieczeństwa we wspomnianym – jednym z najbardziej newralgicznych aspektów egzystencji każdej lokalnej społeczności – zakresie?

Nie satysfakcjonować będzie Nas – i jak nam się wydaje mieszkańców Wałbrzycha także – być może udzielona odpowiedź, że lekiem na cale zło służby zdrowia jest jego prywatyzacja. W niej właśnie upatrujemy jeszcze większe pogłębienie problemów z dostępnością do usług medycznych. Chociaż ta jeszcze nie miała miejsca rządzące nią prawa już teraz dobitnie wskazują wady tego kierunku. Zdajemy sobie także sprawę, że samorządy nie rozwiążą problemów, którymi winny zająć się władze centralne. Wiedzeni doświadczeniem ufamy jednak, że determinacja z jakiej znany jest Pan prezydent Roman Szełemej pozwoli mu znaleźć wyjście z owego impasu. Ufni jesteśmy, że jako wprawny mówca umiał będzie przekonać po raz kolejny władze ministerialne do jakże ważnej interwencji w Wałbrzychu. Przekonani jesteśmy także o tym, że w zaistniałej sytuacji władze miasta w postaci Rady Miejskiej Wałbrzycha winny pochylić się nad problemem i nawet jeśli wiązać musiałoby się to z partycypacją finansową mieszkańcy Wałbrzycha w znakomitej większości ze zrozumieniem przyjęliby taką decyzję. Zgodnie z zasadą wyższej konieczności i dla dobra obywateli."

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top