Dłużej na macierzyńskim

Dłużej na macierzyńskim

w Gospodarka

Jeżeli młoda matka po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nadal chce opiekować się dzieckiem, ma prawo urlop ten wydłużyć. Prawo takie obowiązuje od początku tego roku.

Prawo to przysługuje zarówno matce, którą jest zatrudniona, jak i tej prowadzącej własną działalność gospodarczą. Jest ono też identyczne dla kobiet, które dziecko urodziły i tych, które przyjęły je na wychowanie (tu mówimy o urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego). W przypadku tej drugiej grupy dziecko jednak nie może mieć więcej niż 7 lat, a w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego – 10 lat. Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego można skorzystać lecz nie trzeba. Jest to indywidualny wybór każdej kobiety. Pracodawca jednak wyboru nie ma. Urlop taki musi przyznać. Co ważne za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński. W tym roku dodatkowy urlop i zasiłek macierzyński przysługuje w wymiarze do 2 tygodni, w przypadku urodzenia (przyjęcia na wychowanie) jednego dziecka lub do 3 tygodni, gdy w trakcie jednego porodu urodziła (przyjęła na wychowanie) więcej niż jedno dziecko. Wymiar urlopu będzie systematycznie wydłużany, aż do 2014 r. I tak między 1 stycznia 2012 r., a 31 grudnia 2013 r. będzie on wynosił odpowiednio: do 4 tygodni przy jednym dziecku i do 6 tygodni w przypadku urodzenia (przyjęcia na wychowanie) więcej niż jednego dziecka. Ostatecznie od 1 stycznia 2014 r. każda matka będzie mogła wydłużyć swój urlop macierzyński od 6 (jedno dziecko) do 8 tygodni. Przyjęta wielkość dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest wielkością graniczną. Oznacza to, że w tym roku matka może skorzystać z 2 lub 3 tygodni urlopu, ale może i z jednego tygodnia. Pracodawca bowiem, na wniosek zainteresowanej udziela urlopu w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Wniosek, o którym wspomniałem należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowego urlopu. Pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może go łączyć z pracą u pracodawcy, który urlopu udzielił. Praca ta nie może być jednak wykonywana w wymiarze większym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W przypadku podjęcia pracy zasiłek macierzyński jest pomniejszany proporcjonalnie do wymiaru czasu wykonywanej pracy. Wprowadzoną w styczniu tego roku nowością jest również urlop ojcowski. W tym roku wynosi on tydzień, zaś od 2012 r. – 2 tygodnie, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Urlop ojcowski przysługuje niezależnie od wykorzystywanego przez matkę urlopu macierzyńskiego. Za czas urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek „tacierzyński".

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top