Dłużniku - koniec żartów!

Dłużniku – koniec żartów!

w Gospodarka

12 tysięcy złotych wynosi średnie zadłużenia dłużnika alimentacyjnego. Od momentu wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (od 1 października 2008) w Wałbrzychu od osób zalegających z opłatami na dzieci udało się odzyskać 580.000 złotych. 256 tysięcy wpłynęło do budżetu gminy.

Koniec żartów dla dłużników alimentacyjnych. W związku z umową o współpracy podpisaną z firmą "Biuro Informacji Gospodarczej S.A." dział świadczeń rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu rozpoczął umieszczanie dłużników alimentacyjnych w Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora oraz Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Taki wpis uniemożliwi dłużnikom wzięcie kredytu lub podpisanie umowy ratalnej sprzedaży towarów i usług. Dopiero całkowita spłata zaległości spowoduje usunięcie informacji o zadłużeniu z Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Obecnie do bazy nierzetelnych dłużników zostało wpisanych 1139 osób. Średnio należność dłużnika wynosi 12.000 zł. Wpis do Centralnej Ewidencji Dłużników jest jednym z elementów postępowania toczącego się wobec każdego dłużnika alimentacyjnego. W ramach postępowań w bieżącym okresie zasiłkowym do działu świadczeń rodzinnych wezwano 1250 dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Do chwili obecnej udało się przeprowadzić 320 wywiadów, na podstawie których sporządzane zostały informacje dla komorników prowadzących postępowania egzekucyjne. 48 dłużników zobowiązano do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy. Do starosty wałbrzyskiego skierowano 142 wnioski o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. Wobec dłużników, którzy odmówili stawienia się na wywiad lub uniemożliwiają swoją aktywizację zawodową, przygotowywane są wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji oraz do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top