Dłuższy urlop macierzyński

Dłuższy urlop macierzyński

w Gospodarka

Dwudziestosześciotygodniowy urlop rodzicielski oraz wydłużony do sześciu tygodni dodatkowy urlop macierzyński – to dwie najważniejsze zmiany, które obowiązują od 17 czerwca tego roku. Dzięki nim rodzice będą mogli pozostać w domu z dzieckiem przez rok od jego narodzin lub przysposobienia.

Pierwsza zmiana polega na wydłużeniu urlopu macierzyńskiego z 4 tygodni do 6 – w przypadku urodzenia jednego dziecka, bądź aż 8, w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka, przy jednym porodzie. – Druga nowość to urlop rodzicielski, którego nie było dotychczas. Przysługuje on po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego. Wynosi on aż 26 tygodni – wyjaśnia Katarzyna Serdeczna, rzecznik prasowy ZUS w Wałbrzychu.Z urlopu mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice dziecka. Ich łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć jednak maksymalnego wymiaru, czyli 26 tygodni. Jest on udzielany na wniosek pracownika i powinien zostać złożony w terminie nie krótszym niż na czternaście dni przed skorzystania z takiego urlopu. Nowe regulacje dotyczą osób, których dzieci urodziły się po 31 grudnia 2012 r. bądź przyjęły na wychowanie dziecko w wieku do 7-go roku życia, lub w szczególnych przypadkach do 10. Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100 procent podstawy wymiaru, a za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60 procent podstawy wymiaru. – Jeżeli jednak pracownica wystąpi w ciągu 14 dni od urodzenia dziecka z prośbą, że zaraz po urlopie macierzyńskim, chce wykorzystać rodzicielski, wówczas za cały ten okres wypłacany zostanie zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top