Dobre pomysły zmieniają nasz świat

Dobre pomysły zmieniają nasz świat

w Aktualności

Ruszyła trzecia edycja Funduszu Toyoty – "Dobre pomysły zmieniają nasz świat", wspierającego najlepsze projekty organizacji non-profit w powiecie wałbrzyskim. O dofinansowanie w formie grantów do 10 000 PLN mogą starać się fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły czy uczelnie.

To szczególna edycja ponieważ po raz pierwszy realizowana w partnerstwie między Toyota Motor Manufacturing Poland, Fundacją Edukacji Europejskiej oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Zasada jest prosta. Organizacje przygotowują swoje pomysły, które mogą dotyczyć np. rewitalizacji zielonego skweru czy parku służącego mieszkańcom, boisk itp. W profesjonalnym przygotowaniu projektów organizacjom pomagać będą studenci architektury krajobrazu pod opieką kadry dydaktycznej wałbrzyskiej uczelni. Fabryka Toyoty sfinansuje te projekty a Fundacja Edukacji Europejskiej pełnić będzie rolę koordynatora funduszu. Tak więc wszystkie te trzy strony parnerstwa łączą swoje wysiłki w realizację jednego celu jakim jest rewitalizacja naszych przestrzeni publicznych.

Zaproponowaliśmy formułę partnerstwa odpowiadając na sugestie organizacji z poprzednich edycji. – stwierdził Grzegorz Górski, kierownik ds. korporacyjnych fabryki Toyoty w Wałbrzychu. Wierzymy, że dobre pomysły naszych lokalnych organizacji wsparte fachową wiedzą studentów architektury krajobrazu będą systematycznie uatrakcyjniać i przywracać do życia nasze parki, skwery i podwórka. – dodaje Górski. Realizacja konkursu grantowego z Toyotą to dalszy ciąg konsekwentnego dążenia środowiska akademickiego do ścisłej współpracy z różnymi podmiotami regionu wałbrzyskiego. Udział uczelni w tym projekcie pozwoli studentom architektury krajobrazu nie tylko poszerzyć wiedzę na temat projektowania o aspekty praktyczne, ale także umożliwi pokazanie potencjału w zakresie zmieniania lokalnej rzeczywistości – mówi Jan Zwierko, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa. Do  15 kwietnia b.r. organizacje non-profit mogą składać wnioski o wsparcie finansowe przez Fundusz swoich projektów. Całkowita pula środków którymi dysponuje w tym roku Fundusz wynosi 45 000 zł. Wszystkie zaplanowane działania powinny być zrealizowane  w okresie maj-październik 2013.

Wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o udział w obowiązkowym spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym, które odbędzie się 5 marca 2013r o godzinie 10.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, przy ul. Zamkowej 4, w sali 120. Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady udziału w konkursie grantowym, dokumenty aplikacyjne, dokumenty związane z rozliczeniem projektu, a także udzielone zostaną odpowiedzi na wszelkie pytania związane z bieżącą edycją funduszu Toyoty.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top