Dodatkowe 10 mln euro dla firm

Dodatkowe 10 mln euro dla firm

w Gospodarka

Zarząd województwa dolnośląskiego dołożył kolejne 10 milionów euro na dotacje inwestycyjne sektora małych i średnich firm. Do przedsiębiorców, którzy prowadzą innowacyjne inwestycje miało trafić łącznie prawie 240 milionów złotych. Pieniądze zostały podzielone między 177 firm –uczestników dwóch konkursów o dotacje przeprowadzonych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Pierwszy raz wnioski o dotacje do inwestycji inwestycyjnych przedsiębiorcy składali w grudniu. Na liście pozytywnie ocenionych projektów znalazło się wówczas 180 inwestycji, sto sześć najlepszych z nich dostało dofinansowanie. W kolejnym naborze pozytywne oceny uzyskały 133 złożone w czerwcu wnioski, siedemdziesiąt jeden z najwyższą punktacją zostało zatwierdzonych do dotowania (por. tabelę poniżej).- Lista pozytywnie ocenionych projektów układana jest w kolejności wynikającej z liczby zdobytych punktów – wyjaśnia mechanizm dzielenia pieniędzy Barbara Kaśnikowska – dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. – Środki przeznaczone do podziału są określone wcześniej, informacja o nich znajduje się m.in. w ogłoszeniu o naborze wniosków. W pierwszym konkursie było to 26 737 967, w drugim 25 882 352 euro. Później te pieniądze, przeliczone na złotówki, dzielone są między firmy znajdujące się na liście, licząc od pierwszej, tej z najlepszym wynikiem. Zawsze więc jest grupa pozytywnie ocenionych projektów, dla których środków już brakło. Trafiają one na listę rezerwową. Jeśli jakikolwiek projekt z „czołówki” odpadnie, pierwsza z listy rezerwowej firma zostaje zaproszona do podpisania z DIP umowy. To jednak oznacza, że jakiś wcześniej zatwierdzony projekt nie jest z różnych powodów realizowany. Dlatego wiadomość, że tym razem kolejne firmy z list rezerwowych dostaną dotacje dzięki rozdysponowaniu przez zarząd województwa dodatkowych pieniędzy dla przedsiębiorstw, jest dobrą wieścią i dla samych inwestorów, i dla całej gospodarki regionu – cieszy się dyr. Kaśnikowska.Zarząd województwa podjął uchwałę, że 10 milionów euro w RPO WD (Regionalnym Programie Operacyjnym) zostanie przesunięte na dotacje inwestycyjne sektora małych i średnich firm (wcześniej te pieniądze były planowane do wydania na infrastrukturę wspierającą innowacyjność i przedsiębiorczość, czyli mogłyby się o nie ubiegać np. uczelnie, instytucje otoczenia biznesu czy jednostki samorządu terytorialnego).DIP wysłała już do przedsiębiorców, którzy dostali minimum 17 punktów za projekt, pytanie czy zechcą skorzystać z dotacji, o którą wnioskowali w grudniu. Wkrótce podobne pisma otrzymają przedsiębiorcy, którzy składali wnioski o dofinansowanie w czerwcu. – Dodatkowe pieniądze dla przedsiębiorców to kolejny sposób wspierania gospodarki regionu w czasie kryzysu – zwraca uwagę dyrektorka DIP. – Warto przypomnieć, że wcześniej zarząd województwa wprowadził też zmiany w harmonogramie realizacji RPO, dając pierwszeństwo konkursom o dotacje inwestycyjne, czego efektem było właśnie zorganizowanie 2-ej edycji konkursu na inwestycje innowacyjne.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top