Dofinansowanie dla Dzikowca

Dofinansowanie dla Dzikowca

w Gospodarka

Prawie dwa miliony złotych dofinansowania otrzymała gmina Boguszów- Gorce na cele edukacyjne oraz turystyczne.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał gminie Boguszów-Gorce dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo” realizowanego w partnerstwie z Nadleśnictwem Wałbrzych i Nadleśnictwem Kamienna Góra. Dotacja została przyznana ze środków powierzonych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Całkowita wartość projektu to ponad 2 mln złotych, z czego kwota dofinansowania pokryje prawie 1,7 mln złotych kosztów. W ramach projektu planowane jest stworzenie 5 ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych z tablicami informacyjnymi, budowa trzech wiat drewnianych i 2 platform widokowych, remont istniejącego budynku "Bacówki", a także przebudowa parkingu i budowa nowego parkingu, których celem jest zorganizowanie miejsc parkingowych dla użytkowników ścieżek, aby nie pozostawiano pojazdów w miejscach przypadkowych, co mogłoby zagrażać obszarom cennym przyrodniczo oraz zlokalizowanym siedliskom Natura 2000. Zaplanowane do utworzenia ścieżki to „Ścieżka Gwarka” przebiegająca po hałdzie i terenie byłej kopali Barbara z punktem widokowym, której tematyką będzie historia wydobycia węgla i  rekultywacja terenów pokopalnianych, „Ścieżka Szuwarka” po terenach zabagnionych wokół Nadleśnictwa Wałbrzych na temat ekosystemów wodnych i podmokłych w Sudetach, gospodarki leśnej na terenie Natura 2000 i siedlisk cennych przyrodniczo, a także ścieżka „Wycieczka po piętrach lasu”, która rozpoczyna się przy bacówce i wiedzie do poszczególnych punktów. Kolejną ścieżką o charakterze poznawczo-edukacyjnym będzie „Rowerowy Dzikowiec z rodziną” – trasa, która będzie miała początek przy bacówce i będzie przebiegała od punktu do punktu północnym zboczem Dzikowca. Ostatnia propozycja to ścieżka „Leśne królestwo Dzikusia” rozpoczynająca się w istniejącej pod stokiem wiacie. Odnowiona bacówka będzie pełniła rolę domu przyrodniczego i bazy wypadowej z zapleczem multimedialnym, książkami, kolorowankami, szufladami przyrodniczymi, lupami i lornetkami zabieranymi w teren. Będą obywały się tam zajęcia dydaktyczne i edukacyjne traktujące o przyrodzie i ekologii.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top