Dojrzały samorząd

Dojrzały samorząd

w Region

Odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów naszych przemian. We wtorek, 26 maja w Krzyżowej władze gminy Świdnicy, radni wszystkich VII kadencji oraz zaproszeni goście świętowali XXV lecie Samorządu Terytorialnego.

Blisko 200 gości przybyło do Krzyżowej, by wspólnie z władzami gminy świętować jubileusz 25. lecia samorządności gminy Świdnica. Zaproszenie władz gminy przyjęli m.in. senatorzy RP, władze powiatu świdnickiego, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji publicznych i firm współpracujących Urzędem Gminy, mieszkańcy gminy, a przede wszystkim radni siedmiu kadencji. – W 2015 r. obchodzimy 25 rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym i pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Bez samorządności nie ma wolności, a dobrej samorządności nie ma bez samodzielności działania samorządów. Doskonale obrazują to wydatki i dochody budżetowe na przestrzeni 1991-2014. Dochody budżetowe w 1991 r. wynosiły 2 mln zł, a wydatki 1,8 mln zł, w tym 1 mln to wydatki inwestycyjne. Na koniec 2014 dochody były już na poziomie 52,89 mln, wydatki budżetowe 53,6 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne 10,9 mln zł. Mimo niżu demograficznego przez ostatnie 25 lat liczba mieszkańców gminy zwiększyła się o blisko 2 tys osób, to tak jakby w naszej gminie powstała nowa, duża wieś sołecka – mówiła w swoim wystąpieniu Teresa Mazurek, wójt gminy. Uroczysta gala była doskonałą okazją do wyróżnień osób, które współtworzyły gminny samorząd, radnych najdłużej wypełniających swój mandat oraz pracowników Urzędu Gminy Świdnica, którzy mogli pochwalić się najdłuższym stażem pracy. Okolicznościowe statuetki i dyplomy wójt gminy Teresa Mazurek wręczyła dla pierwszego wójta gminy Stanisława Wachowiaka, zastępców wójta Janusza Żydka i Sławomira Laskowskiego oraz skarbnik gminy Krystyny Posadzy. – To wyjątkowy czas, bowiem na przestrzeni mijających 25 lat nasza gmina miała tylko 2 wójtów, 3 zastępców, 2 skarbników i 3 sekretarzy – dodaje wójt gminy. Podczas uroczystości Jan Mytych, mieszkaniec Pszenna, został uhonorowany gromkimi brawami i wieloma gratulacjami, bowiem nieprzerwanie przez 6 kadencji wypełniał mandat radnego Rady Gminy sześciu kadencji w latach (1990-2014)

Uhonorowani zostali także najdłużej piastujący funkcję sołtysa wsi. W tym gronie znaleźli się: Władysława Łach – sołtys sołectwa Komorów oraz Fabian Bartoszewicz, sołtys sołectwa Witoszów Dolny. Jubileusz 25. lecia uświetnił występ rozśpiewanych dzieciaków z gminy Świdnica. Pomysł, aby zająć się rozwojem artystycznym młodych wykonawców narodził się 4 lata temu. Wówczas pomysłodawcy tego przedsięwzięcia Tadeusz Szarwaryn, Dariusz Jaros wyszli z inicjatywą organizacji w czasie ferii lub wakacji warsztatów wokalnych organizowanych w doskonałych warunkach Młodzieżowego Schroniska w Lubachowie. Dorobkiem warsztatowiczów jest unikat w formie wydanych przez Urząd Gminy Świdnica 3 płyt z autorskimi piosenkami pomysłodawców. W przygotowaniu są kolejne warsztaty, które odbędą się w miesiącu lipcu tego roku. Wręczone zostały również statuetki dla tegorocznych laureatów konkursu wiedzy samorządowej Laur Młodego Samorządowca. W ósmej edycji zmagań wiedzy samorządowej I miejsce w kat. szkół podstawowych zajęła SP im. M. Kopernika w Pszennie, a w kat. gimnazjum – Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie.

Wśród kluczowych wydarzeń minionych XXV lat samorządu, wójt gminy Teresa Mazurek, wskazała na cztery główne kwestie.

1. Remont całego kompleksu i działalność Fundacji w Krzyżowej, gdzie 2 listopada 1989 r. miało miejsce historyczne spotkanie ówczesnego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i premiera RP Tadeusza Mazowieckiego. Słynny Znak Pokoju, który przekazali sobie szefowie obu rządów zapoczątkował nowy rozdział w stosunkach polsko-niemieckich. W 25. rocznicę tych wydarzeń (20.11.2014 r.) premier RP Ewa Kopacz i kanclerz Niemiec Angela Merkel otworzyły w Krzyżowej wystawę „Odwaga i Pojednanie".

2. Od 2003 roku Sejm unieważnił wszystkie akty prawa miejscowego dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. Gminy zostały bez planów. Świdnica bardzo szybko rozpoczęła procedurę planistyczną. W latach 2004/2005 gmina miała już gotowe plany dla obrębów: Bystrzycy Górnej, Bystrzycy Dolnej, Boleścina, Makowic, części Witoszowa Dolnego, Witoszowa Górnego, Pogorzały. Rozpoczęła się sprzedaż działek, co w efekcie przyniosło wzrost liczby mieszkańców.

3. Uporządkowano sprawy gminnej oświaty i jej dynamiczny rozwój.

4. Zakończono wodociągowanie gminy i zarządzanie sprawami wodno-kanalizacyjnymi przez gminną spółkę, którą powołano do istnienia w maju 2008 r. Obecnie tylko 6,7 % wody jest zakupywane z innych ujęć. Do 2008 roku było to aż 75%. Spółka gminna zarządza 3 stacjami uzdatniania wody, 2 oczyszczalniami , 16 pompowniami, 29 przepompowniami ścieków. 24.10.2014 r. ŚGPK zmieniło swoją siedzibę, przenosząc się ze Słotwiny do Bystrzycy Dolnej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Na nich zawsze można liczyć

Pełniący funkcję burmistrza Boguszowa-Gorc  Krzysztof Kumorek, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Urbaniak oraz

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top