Dolnośląski model partnerstwa

Dolnośląski model partnerstwa

w Aktualności

– W ciągu pół roku udało nam się zbudować niezależną i regionalną sieć współpracy, która łączy bardzo różne środowiska – organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze – mówi Maria Mika, Dyrektorka Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz jedna z inicjatorek Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych.

– Czym jest Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych?

– Maria Mika: – Moim zdaniem, jest to jedna z najważniejszych i z najciekawszych inicjatyw społecznych na Dolnym Śląsku. Naszym celem jest utrwalenie dotychczasowej współpracy między Partnerami Społeczno- Gospodarczymi w województwie dolnośląskim. Podstawowymi wartościami dla członków Forum są współpraca, rozwój i dialog społeczny. Te trzy fundamentalne wartości od początku nam przyświecały, kiedy tworzyliśmy Forum.

– Czym różni się Wasza regionalna inicjatywa od innych? Przecież w ostatnich latach powstawało wiele partnerstw międzysektorowych, również na Dolnym Śląsku?

– To prawda, tych partnerstw było dużo w ostatnich latach. Natomiast one głównie powstawały w ramach realizacji projektów unijnych. Nasza inicjatywa jest oddolna. Nie jest finansowana ze środków krajowych czy unijnych. To co ją z pewnością wyróżnia, to na pewno struktura. W skład Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych wchodzą przedstawiciele m.in. Komitetu Monitorującego RPO Województwa Dolnośląskiego, Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego czy Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Są to przedstawiciele z organizacji pozarządowych, ale także organizacji pracodawców, izb gospodarczych czy związków zawodowych. Nie znam takiej drugiej inicjatywy w kraju, w którą byłoby na stałe zaangażowanych aż tylu różnych partnerów.

– Na czym Wam głównie zależy? Na czym chcecie się skupić w najbliższym czasie?

– Przede wszystkim jednym z głównych celów jest koordynacja działań w regionie między środowiskiem Partnerów Społeczno-Gospodarczych a administracją publiczną na rzecz rozwoju województwa oraz szeroko rozumiane rzecznictwo interesów Partnerów Społeczno- Gospodarczych, w szczególności podczas przygotowań do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zależy nam również na ochronie praw Partnerów Społecznych – Gospodarczych czyli zabezpieczeniu równego parytetu dla organizacji społecznych i gospodarczych w radach, komisjach, komitetach województwa dolnośląskiego zajmujących się sprawami rozwoju województwa. Chcemy, aby Forum Partnerów było także miejscem, przestrzenią dostępu do ekspertów z różnych dziedzin od rynku pracy, ekonomii społecznej po kształcenie ustawiczne.

– Jak wygląda rzeczywista współpraca w ramach Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych?

– Jest to oczywiście praca społeczna. Spotykamy się regularnie w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, która bezpłatnie udostępnia nam salę konferencyjną i przygotowuje poczęstunek. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi sekretariat. W prace Forum silnie angażują się także Związek Pracodawców Dolnego Śląska oraz Polska Izba Firm Szkoleniowych.

– A jak Wasza inicjatywa jest w ogóle odbierana przez władze samorządowe, administrację?

– Raczej pozytywnie. Ostatnio przedstawiciele Forum uczestniczyli w panelu dyskusyjnym „Europejski Fundusz Społeczny wczoraj, dziś i jutro z punktu widzenia różnych środowisk\", podczas konferencji „Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku wczoraj, dziś i jutro\", która odbyła się pod patronatem MRR. Relacje z panelu można zobaczyć na stronie internetowej DFOP oraz na FB. Zostaliśmy również zaproszeni do Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, która działa przy Zarządzie Województwa Dolnośląskiego. Zamierzamy aktywnie uczestniczyć w konsultacjach społecznych dot. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku.

(red)

fot.

– W skład Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych wchodzą przedstawiciele m.in. Komitetu Monitorującego RPO Województwa Dolnośląskiego, Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego czy Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia – mówi Maria Mika

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top