Dramatyczna sytuacja we Wrocławiu

Dramatyczna sytuacja we Wrocławiu

w Region

W związku z zagrożeniem powodziowym wrocławscy policjanci kontynuują działania zabezpieczające na terenach zagrożonych zalaniem.

Zgodnie z obowiązującym całkowitym zakazem wstępu na wały i obiekty hydrotechniczne, wrocławscy policjanci od kilkudziesięciu godzin pełnią służbę w rejonie koryt rzeki Odry i jej kanałów dopływowych, pouczając osoby gromadzące się na nabrzeżach o ryzyku jakie wiąże się z pobytem w takich miejscach a także pilnują, by nie wjeżdżały tam samochody. Przypomnijmy, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń za przejazd pojazdem przez lub wzdłuż wału przeciwpowodziowego grozi grzywna. Najważniejszym celem tych działań jest niedopuszczenie do nieszczęśliwych wypadków związanych z wysokim poziomem nurtu rzek, dlatego apelujemy do mieszkańców Wrocławia o rozwagę i rozsadek oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów oraz służb ratunkowych.

W związku z informacją o mającej nadejść fali kulminacyjnej wrocławscy policjanci, współpracując z Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, na bieżąco monitorowali poziom wód rzeki Odry i jej dopływów. Działania w tym zakresie są i będą nadal kontynuowane.

Oprócz realizacjizadań związanych z akcją przeciwpowodziową policjanci przez cały czas pełnią służbę na terenie miasta zapewniając bezpieczeństwo jego mieszkańcom. W ramach działań zabezpieczających wspierają także inne służby przy realizacji ich zadań oraz udzielają mieszkańcom niezbędnej pomocy w różnych sytuacjach. Między innymi funkcjonariusze konwojują ciężarówki dowożące piasek do miejsc umacniania wałów. 21 maja 2010 roku przed północą na jednym z filarów Mostu Pokoju we Wrocławiu zatrzymał się płynący wraz z podnoszącym się nurtem rzeki konar drzewa, stwarzając realne zagrożenie. Na czas akcji Straży Pożarnej związanej z usunięciem miejscowego zatoru, wrocławscy policjanci zamknęli dla ruchu kołowego jeden z pasów jezdni na moście tak, by strażacy mogli bezpiecznie usunąć zagrożenie.

Takie zdarzenia powodują duże zainteresowanie mediów, które na bieżąco informują mieszkańców o sytuacji w mieście.

Do godzin porannych 22 maja rzeka Odra przepływająca przez Wrocław utrzymała się w międzywalu. Doszło jednak do lokalnych podtopień. Między innymi na terenie osiedla Kozanów zalane zostały tereny ogrodów działkowych. Woda pojawiła się na ul. Gwareckiej, przy ułożonym tymczasowym wale przeciwpowodziowym. Wrocławianie oczekiwali na nadejście powodziowej fali kulminacyjnej. Wczesnym popołudniem, na wrocławskim Kozanowie woda zaczęła przelewać na ul. Ignuta, Gwarecką oraz Dokerską, by około godziny 17.00 dotrzeć do ul. Kozanowskiej. Oprócz tego do lokalnych podtopień doszło na terenie Psiego Pola, natomiast osiedle Nowy Dom zostało zalane.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*