Druga strona odpowiada

Druga strona odpowiada

w Aktualności

Zarząd powiatu wałbrzyskiego czuje się obrażony słowami, które wypowiedzieli uczestnicy konferencji prasowej w sztabie Platformy Obywatelskiej. Poniżej treść oświadczenia, które wydał starosta Jacek Cichura. O sprawie pisaliśmy (TUTAJ).

"Odnosząc się do konferencji prasowej zorganizowanej 23 stycznia 2015 r przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej stwierdzam, że prezentowane podczas konferencji treści są nieprawdziwe i obraźliwe.

Sugerowanie opinii publicznej, iż koalicja sprawująca władzę w Powiecie Wałbrzyskim „dokonuje skoku na kasę", tworząc stanowisko etatowego członka Zarządu, które bezzasadnie obciąży dodatkowymi kosztami budżet Powiatu jest informacją nieprawdziwą i nie popartą żadnymi dowodami. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego mając na celu poprawę i usprawnienie funkcjonowania struktur Starostwa Powiatowego przygotował propozycję zmiany Statutu Powiatu wałbrzyskiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Jednostki. Proponowane zmiany mają spowodować likwidację dwóch wydziałów w Starostwie oraz doprowadził do sytuacji, w której Powiat Wałbrzyski będzie funkcjonował sprawniej i przestanie być jednym z najbardziej ,,zacofanych" powiatów w Polsce w kwestii powiatyzacji dróg oraz zarządzania kryzysowego. Informacje podawane przez Radnego Leopolda G6rskiego dotyczące wynajęcia przez Pana Marka Tarnackiego na potrzeby własnej organizacji pomieszczenia w StarostwiePowiatowym są pomówieniem i kłamstwem. Sugerowanie przez Pana Andrzeja Lipińskiego, aby Starosta Wałbrzyski doprowadzi do obsadzenia na stanowisku Sekretarza Powiatu doświadczonego i merytorycznego pracownika Starostwa łamie obowiązujące przepisy prawa oraz zasady organizacji konkursów na stanowiska urzędnicze. Postawa Pana Radnego Lipińskiego jest nieetyczna i niemoralna. Pan Kamil Orpel w ustnej wypowiedzi na temat Starosty Wałbrzyskiego posłużył się sformułowaniami, które w sposób obraźliwy i lekceważący odnoszą się do osoby sprawującej funkcję publiczną. Nieusprawiedliwiona nieobecność członków Klubu Platformy Obywatelskiej podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2014 roku była konsekwencją niepowołania ich w składy Komisji Rady. Bojkotując obrady Rady Powiatu Wałbrzyskiego, dążąc do destabilizacji pracy Jednostki Samorządu Terytorialnego radni Platformy Obywatelskiej zlekceważyli Wyborców. Radni PO nie przychodząc na obrady pokazali, że nie kierują się dobrem Powiatu lecz partykularnymi interesami poszczególnych osób wchodzących w skład Klubu PO".

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top