Dużo zależy od Ciebie

Dużo zależy od Ciebie

w Aktualności

Blisko 2300 interwencji podjęli w 2016 roku wałbrzyscy strażacy. – Podobnie jak w ubiegłych latach główną przyczyną pożarów były umyślne podpalenia. Na drugim miejscu ponownie znajduje się nieostrożność osób dorosłych w posługiwaniu się otwartym ogniem – wynika z podsumowania, które przedstawili mediom pracownicy Państwowej Straży Pożarnej.

W 2016 roku, jak i w latach poprzednich, największą ilość zdarzeń odnotowano na terenie miasta Wałbrzych, następnie w gminie Boguszów – Gorce. W pozostałych gminach ilość interwencji waha się w przedziale pomiędzy 45 a 119 zdarzeń rocznie. Zauważalny jest spadek ilości zdarzeń w każdej z gmin. Spowodowane jest to mniejszą ilością wyjazdów do pożarów traw i lasów. Ilości wyjazdów ukształtowały się podobnie jak w roku 2014. Analiza przyczyn powstawania pożarów wskazuje na dominującą rolę człowieka w inicjowaniu zdarzeń pożarowych. Główne miejsce zajmują umyślne podpalenia. Na drugim miejscu ponownie znajduje się nieostrożność osób dorosłych w posługiwaniu się otwartym ogniem. Wiele razy strażacy pojawiali się również przy zdarzeniach związanych z udziałem środków transportu. O pomoc proszono ich także podczas silnych wiatrów. W porównaniu do roku ubiegłego spadła jednak ilość tego typu interwencji o około 40%.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu obejmuje swoim zasięgiem działania teren dwóch powiatów, tj. miasta Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego. Powierzchnia terenu chronionego wynosi 515 km2, a liczba mieszkańców stałych około 180 tyś. Ponadto z uwagi na turystyczno-uzdrowiskowy charakter części gmin należy przyjąć, iż średnio na terenie obu powiatów może przebywać do 5 tys. osób więcej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top