Dyrektorzy na kolejne lata

Dyrektorzy na kolejne lata

w Region

Sześciu dyrektorów gminnych szkół i przedszkoli otrzymało akty powierzenia stanowisk na kolejnych pięć lat. Jednocześnie dwóch nauczycieli uzyskało awans zawodowy na nauczycieli mianowanych. Akty powierzenia oraz awanse przekazała wójt gminy, Teresa Mazurek.

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w drodze przedłużenia, wymaga opinii Rad Pedagogicznych, Rad Szkół oraz uzgodnienia z organem sprawującym nadzór pedagogiczny czyli Dolnośląskim Kuratorium Oświaty. Swoje funkcje przez kolejne pięć lat sprawować będą: Ewa Wasilenia, dyrektor Przedszkola „Bajkowa Dolinka” w Pszennie, Renata Piotrowska, dyrektor Przedszkola w Witoszowie Dolnym, Alicja Lasocka, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Grodziszczu, Zbigniew Janus, dyrektor Gimnazjum imienia Szarych Szeregów w Pszennie, Piotr Dubiel, dyrektor Gimnazjum w Witoszowie Dolnym oraz Elżbieta Marcińska, dyrektor Gimnazjum imienia Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej. Podczas uroczystości wójt gminy wręczyła również akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego dla dwóch nauczycieli z Gimnazjum w Lutomi Dolnej. Egzamin zdały: Edyta Zerka, nauczyciel w zakresie doradztwa zawodowego i wiedzy o społeczeństwie oraz Edyta Bösch nauczyciel matematyki i informatyki. – Każdy z nas rozlicza się ze swojej pracy. Państwo czynicie to co pięć lat, przygotowując sprawozdania ze swojej działalności oraz składając koncepcję pracy na kolejny okres. To, co sobie założyliście udało się zrealizować. – podsumowała wójt gminy, Teresa Mazurek.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Kolejne drogi do remontu

Droga do gruntów rolnych w Grzędach Górnych zostanie poddana przebudowie na długości

W trosce o bezpieczeństwo

Grupa Sudecka GOPR  przeprowadzała cykl ćwiczeń w zakresie ewakuacji i transportu ludzi,
Go to Top