Dzisiaj Dzień bez tytoniu

Dzisiaj Dzień bez tytoniu

w Aktualności

owiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informuje, że tegoroczny Światowy Dzień bez tytoniu obchodzony będzie pod hasłem „Płec a tytoń. Ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych skierowanych do kobiet".

Światowy Dzień Bez Tytoniu obchodzony każdego roku 31 maja to część programu Europy Wolnej od Dymu Tytoniowego przyjętego na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Madrycie w 1988 roku. W tym dniu WHO stara się zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu, koncentrując się za każdym razem na wybranym aspekcie tego złożonego problemu. Palenie tytoniu jest jednym z najpoważniejszych współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Wynika to zarówno z rozpowszechnienia tego zjawiska, jak i strat ponoszonych przez społeczeństwo i gospodarkę. W Polsce epidemia nikotynizmu zabija rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób w wieku produkcyjnym. Znacznie większą liczbę upośledza niepełnosprawnością, lub ograniczeniem potencjału rozwojowego na początku życia. Skalę problemu określa liczba 9 do 10 milionów osób regularnie palących tytoń, a jego złożoność – głębokie i silne uwarunkowanie społeczne, obyczajowe i ekonomiczne tego zjawiska. Dlatego w strategii ochrony zdrowia zapobieganie narażeniu na dym tytoniowy należy do najważniejszych i najpilniejszych zadań, ale ze względu na złożone uwarunkowania – do zadań najtrudniejszych.Kluczowym przesłaniem tegorocznego hasła jest zwalczanie epidemii palenia tytoniu wśród kobiet. Wyniki przeprowadzonych w 2007 roku ogólnopolskich badań ankietowych pokazują, że w dorosłej populacji kobiet 23% paliło codziennie, 3% okazjonalnie, 10% stanowiły ekspalaczki, a 64% osoby nigdy niepalące. Przeprowadzone w latach 90 pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia badania zachowań zdrowotnych dzieci szkolnych wskazały na dramatyczny wzrost częstości palenia tytoniu wśród dziewcząt w Polsce. Miedzy 1990 a 1998 rokiem odsetek 13- latek palących papierosy wzrósł z 3% do 10% a 15- latek z 16 % do 28%. Wydaje się, że zjawisko to było przynajmniej częściowo związane z masową, adresowaną głównie do dziewcząt i młodych kobiet, reklamą papierosów. Podczas kolejnej edycji badań ( w latach 2002, 2006 ), które zostały przeprowadzone po wprowadzeniu całkowitego zakazu reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych, częstość palenia wśród dziewcząt przestała rosnąć a następnie zaczęła spadać. Od początku lat 80 zaobserwowano trzy różne wzory zmian w postawach kobiet wobec palenia: znaczny spadek częstości palenia ( z około 50% do 25% ) wśród młodych dorosłych kobiet – trend ten został zahamowany w ostatnich latach, istotny wzrost ( z około 20% do 35% ) wśród kobiet w wieku średnim oraz brak zmian w częstości palenia w najstarszej grupie kobiet.Mimo korzystnych zmian w postawach Polaków wobec palenia tytoniu, mających miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, częstość palenia w obu grupach płci należy ciągle do najwyższych w Europie, w szczególności wśród kobiet w wieku średnim.Szkodliwy wpływ konsumpcji wyrobów tytoniowych na zdrowie palaczy, w tym także kobiet jest dobrze znany i udokumentowany. Badania kliniczne dowiodły, że palenie tytoniu przez kobiety wpływa na obniżenie ich płodności, przebieg ciąży i stan noworodka. Większość toksycznych składników dymu tytoniowego przenika przez łożysko do płodu i wywiera bezpośredni wpływ na układ oddechowy, sercowo naczyniowy, pokarmowy, ośrodkowy i nerwowy dziecka. W bardzo wielu przypadkach dzieci matek palących w ciąży rodzą się mniejsze, mają szarą i nienaturalnie pomarszczoną skórę, a negatywne konsekwencje palenia ujawniają się jeszcze przez wiele lat. Zdrowie kobiety palącej w czasie ciąży także jest zagrożone.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top