Edukacja w życiu osób niepełnosprawnych

Edukacja w życiu osób niepełnosprawnych

w Aktualności

O tym jak ważna jest edukacja oraz jaką rolę pełni w życiu osób niepełnosprawnych, rozmawiali uczestnicy konferencji, która odbyła się w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Organizatorami spotkania pn. ,,Edukacja ważnym czynnikiem w życiu osób niepełnosprawnych", był Instytut Humanistyczny PWSZ oraz Urząd Miejski w Wałbrzychu

– Ta konferencja wpisuje się w nurt działań związanych z osobami niepełnosprawnymi dzisiejszych organizatorów. Życzę więc owocnych rozmów oraz dobrych wniosków – mówił Teofil Moskal, Prorektor ds. nauki i współpracy. Uczestnicy wygłaszali referaty między innymi na tematy zwiane z formami pomocy i wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, działalnością Przedszkola Integracyjnego w Wałbrzychu, roli szkoły integracyjnej w edukacji dzieci i młodzieży, edukacji uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, kształceniu dzieci i młodzieży niesłyszącej, kształceniu zawodowym osób z niepełnosprawnością intelektualną, wsparciem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością Program Stypendialny ,,Sprawny Uczeń", wsparciem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych w kształceniu ustawicznym , uwzględnieniem problematyki niepełnosprawności w kształceniu na poziomie szkolnictwa wyższego oraz rolą edukacji w życiu osób z niepełnosprawnościami. – Dzięki edukacji możliwy jest rozwój społeczeństw, to dzięki niej uzyskujemy wiedzę i kompetencje. Edukacja powinna być ważnym czynnikiem dla osób niepełnosprawnych, w pewnym sensie wykluczonych – mówi Teofil Moskal. – Ta konferencja skierowana jest szczególnie dla ludzi młodych, aby uświadomić, że edukacja w życiu osób niepełnosprawnych ma szczególne znaczenie, oraz jak wpływa na sposób ich rozwoju – mówiła Janina Turicka, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Wałbrzycha do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top