Ekologiczne inicjatywy

Ekologiczne inicjatywy

w Aktualności

,,Zielony ogród"" przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz „Ratujemy zapylacze" w Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy to inicjatywy ekologiczne realizowane dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To dwie z kilkunastu inicjatyw, które będą realizowane w powiecie wałbrzyskim w ramach projektu Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu „Dolnośląski Eko kalejdoskop". Celem inicjatyw jest podniesienie świadomości społeczności szkolnej i lokalnej na temat ochrony środowiska naturalnego oraz zaprezentowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Na placu przed Szkołą Podstawowa nr 3 w ramach realizacji inicjatywy posadzone zostaną krzewy i drzewa, zainstalowana zostanie fontanna, dwa panele fotowoltaiczne służące jako jej zasilanie, 20 ledowych lampek ogrodowych oraz zamontowane zostaną 4 ławki i dwa kosze na śmieci . Realizacja projektu przyczyni się do poprawy „zielonego" wizerunku szkoły. Źródłem energii elektrycznej do zasilania fontanny oraz oświetlenia terenu wokół „Zielonego ogrodu" będzie światło słoneczne. Inicjatywa ekologiczna SP nr 3 ma stworzyć warunki sprzyjające rekreacji uczniów w czasie przerw śródlekcyjnych oraz uatrakcyjnić zajęcia ekologiczno – przyrodnicze w terenie. Poza tym z wypoczynku w ładnie zagospodarowanym ogrodzie korzystać będą również rodzice i dziadkowie odwiedzający placówkę.

W czasie spotkania promującego projekt wśród lokalnej społeczności w środę 23 września w SP nr 3 burmistrz Głuszycy Roman Głód wygłosił wykład na temat ochrony środowiska oraz wykorzystania fotowoltaiki do produkcji energii elektrycznej, odnosząc się do montażu instalacji fotowoltaicznych w naszej Gminie, jak i wykorzystania nowoczesnych technologii w ekologicznych inicjatywach szkół. Wicedyrektor szkoły Joanna Świetlicka, szkolny koordynator projektu, przedstawiła prezentację dotyczącą odnawialnych źródeł energii oraz procesu globalnego ocieplenia i jego skutków dla naszej planety.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy bierze udział w istotnej dla wszystkich mieszkańców Europy akcji, mającej na celu ochronę pszczół miodnych i dziko żyjących owadów zapylających, które masowo wymierają m.in. w wyniku chemizacji rolnictwa, zmian klimatycznych, chorób oraz niszczenia siedlisk owadów. Wszyscy lubimy miód i wiemy, jak jest zdrowy, dlatego zaangażowanie się w działania pomagające pszczołom jest niezwykle istotne. W poprzednich latach szkoła realizowała projekt "Ratujemy pszczoły". Obecnie dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z projektu oraz przy wsparciu Burmistrza Głuszycy Romana Głoda i radnych Rady Miejskiej w Głuszycy realizowana jest inicjatywa "Ratujemy zapylacze".

W ramach wieloetapowej akcji planowane jest zagospodarowanie przyszkolnej skarpy, posadzenie roślin miododajnych, usytuowanie domków dla zapylaczy oraz ławek. Zamontowane zostaną także zasilane przez panele fotowoltaiczne ogrodowe lampy ledowe  oświetlające teren powstałego miniogrodu.  Podjęta inicjatywa pomoże nie tylko pszczołom, których niestety z roku na rok ubywa, lecz również przyniesie wymierne korzyści uczniom, którzy będą mogli korzystać z zagospodarowanego pod względem rekreacyjno – widokowym terenu przyszkolnego, poszerzając wiedzę ekologiczną w sposób praktyczny i bardziej atrakcyjny. W czwartek 1 października br. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się spotkanie promujące inicjatywę ekologiczną wśród mieszkańców Głuszycy. Koordynator projektu Teresa Wardy przygotowała prezentację dotyczącą inicjatywy „Ratujemy zapylacze". Zebrani obejrzeli także przygotowany przez szkołę film o życiu pszczół miodnych nagrany w pasiece pana Andrzeja Zapotocznego z Jedliny Zdroju. Wykład na temat odnawialnych źródeł energii wygłosił burmistrz Głuszycy, nawiązując do nowoczesnych instalacji wykorzystanych w szkolnym projekcie.  W placówce trwają obecnie prace związanie z przygotowaniem terenu pod inwestycję.

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top