Fajerwerki - zabawa dla rozsądnych

Fajerwerki – zabawa dla rozsądnych

w Aktualności

Wojewoda dolnośląski wydał rozporządzenie w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych, które obowiązywać będzie do 27 lutego 2011 roku.

W okresie tym wałbrzyscy policjanci będą zwracać baczną uwagę na obszerną wbrew pozorom tematykę obowiązujących przepisów związanych ze sprzedażą oraz bezpiecznym używaniem materiałów pirotechnicznych – fajerwerków, petard, sztucznych ogni i innych. Zacznijmy, zatem ów temat od sprzedających. Muszą oni pamiętać, że kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania, a na posiadanie ich nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, a nawet karze pozbawienia wolności do 2 lat. Dystrybucja materiałów pirotechnicznych obwarowana jest sporym wachlarzem przepisów. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych, wyłączonych spod koncesjonowania może być prowadzona wyłącznie po odpowiednim zgłoszeniu i za odpowiednim zezwoleniem. Działalność handlowa bez wymaganego zgłoszenia (zezwolenia) jest wykroczeniem. Poza tym należy pamiętać, że wyrobami pirotechnicznymi można handlować wyłącznie w pomieszczeniach sklepowych, zapleczach oraz pomieszczeniach magazynowych, pod warunkiem, że spełniają one konkretnie sprecyzowane wymagania. Tym samym możliwość prowadzenia obrotu wyrobami pirotechnicznymi chociażby z samochodów czy na targowiskach jest zabronione. Handel takimi wyrobami wbrew tym warunkom pociąga za sobą określone sankcje karne. I tak, cytując przepis – „kto, nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany”. W wyjątkowych przypadkach można nawet doszukać się wyczerpania znamion przestępstwa sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu. Zatem problem jest poważniejszy i nie należy go bagatelizować. A kodeks karny za tego typu przestępstwo przewiduje nawet do 8 lat pozbawiania wolności. Ważne jest w tym wszystkim zachowanie zdrowego rozsądku. Nieumiejętne i nieodpowiedzialne używanie tego typu wyrobów jest poważnym zagrożeniem nie tylko dla osoby posługującej się materiałem pirotechnicznym, ale również dla innych ludzi. Zagrożenie takie stwarzają przede wszystkim nieletni, ale i osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu. O spowodowanie nieszczęśliwego wypadku wcale nie jest tak trudno. Dlatego należy pamiętać, aby materiałami pirotechnicznymi nie bawiły się dzieci, jak i nietrzeźwe osoby dorosłe. Podczas odpalania petard, fajerwerków zawsze należy przestrzegać instrukcji użycia. Nigdy nie wolno używać materiałów pirotechnicznych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w miejscach, w których ich „odpalenie” może zagrozić życiu i zdrowiu ludzi czy też może spowodować pożar.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top