Formy elastycznego zatrudnienia

Formy elastycznego zatrudnienia

w Aktualności

""

Każda umowa o pracę zawarta w innej niż tradycyjna umowa na czas nieokreślony uznawana jest za elastyczną formę zatrudnienia. To m.in. umowa na czas wykonywania określonej pracy, zastępstwa, w celu przygotowania zawodowego młodocianych, na wezwanie czy też spółdzielcza umowa o pracę.

Umowa na czas określony jest korzystna dla pracodawców, którzy nie chcą zatrudniać pracowników bezterminowo. Zawiązywana jest na określony czas, zaakceptowany przez obie strony. Kolejną formą jest umowa na czas wykonywania określonej pracy. Nie określa daty jej wykonania, bo jej istotą jest zadanie, które ma wykonać pracownik na rzecz pracodawcy. Szczególnie popularna w przypadku prac sezonowych. Umowa na czas zastępstwa – w tym przypadku dotyczy przyjęcia pracownika do momentu, gdy jego poprzednik nie powróci do pracy na swoje stanowisko na przykład z urlopu macierzyńskiego. Umowa w celu przygotowania zawodowego młodocianych i przyuczenia do wykonywania określonej pracy może być zawarta z osobą młodocianą. Tutaj jednak istnieje potrzeba spełnienia jednego zasadniczego warunku, osoba z którą jest zawierana umowa musi być jest co najmniej absolwentem gimnazjum i przedstawić świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jej zdrowiu. W tym przypadku stosuje się przepisy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony. W drodze wyjątku, tj. gdy pracodawca zatrudnia większą liczbę młodocianych, może z nimi zawierać umowę na czas określony, nie krótszy jednak niż okres kształcenia. Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy. Okres przyuczenia od 3 do 6 miesięcy. 
Praca na wezwanie stosowana jest wówczas, gdy pracodawca nie potrzebuje pracownika na stałe, a wyłącznie do pewnych prac. Chętnie stosowana w hotelarstwie czy handlu. Tutaj pracownik ma obowiązek stawić się na każde wezwanie pracodawcy. Spółdzielcza umowa o pracę jest jedną z form nawiązywania stosunku pracy – typową przede wszystkim dla spółdzielni pracy. Jest regulowana Kodeksem pracy i dotyczy tylko członków spółdzielni. Podstawowym aktem prawnym jest tu prawo spółdzielcze, które wymaga od spółdzielni i jej członków pozostawania ze sobą w stosunkach pracy, tzn. łączy ich członkostwo i zatrudnienie, które trwa przez cały okres członkostwa. 
Elastyczne formy zatrudnienia cechują również umowy cywilnoprawne, a wśród nich m.in. umowy agencyjne (przyjmujący zlecenie agent zobowiązuje się za wynagrodzeniem prowizyjnym do stałego pośrednictwa w zawieraniu ściśle określonego rodzaju umów na rzecz zleceniodawcy), leasing pracowniczy (jest zatrudnieniem na podstawie umowy, przy czym pracodawcą jest tutaj agencja pracy tymczasowej – agencja zatrudnia pracowników, podpisuje z nimi umowę o pracę, a następnie oddelegowuje ich do pracy u zleceniodawcy) czy kontrakt menedżerski (polega na przyjęciu zlecenia przez określoną osobę). 

Inne artykuły:

Formy elastycznego zatrudnienia

Warto próbować i wdrażać

Wpływ mają obie strony

Więcej czasu dla rodzinyOszczędność czasu – większa wydajnośćUcz się i pracuj – to możliwePracuj i wychowuj dzieckoKobiety aktywne zawodowoPokonać stereotypPraca – wiele form i możliwościPracownik na umowę cywilnąPraca tymczasowa – korzystne rozwiązaniaPraca u siebie – szansa na stałe zatrudnieniePraca zdalnie sterowanaJob sparing – etat na spółkęZatrudnienie rotacyjne sposobem na podnoszenie kwalifikacjiOutsourcing pracowniczy – alternatywa dla przedsiębiorstwaKrótszy czas pracy – wybór pracownikaO każdej porze dnia i nocy – praca na wezwanieMamy pracują elastycznieDoświadczenie jest bezcenne

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top