Forum dobrych praktyk

Forum dobrych praktyk

w Gospodarka

„Forum Dobrych Praktyk jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego" pod takim hasłem w starostwie powiatowym w Wałbrzychu miało miejsce szkolenie kierowane do organizacji pozarządowych a organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W szkoleniu wzięło udział 29 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Artur Gluziński Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD przedstawił zebranym ramy prawne przygotowania sprawozdania z wykonania realizacji zadania publicznego, zwracając uwagę m.in. na zagadnienia z księgowości i kontroli zadań, rozliczania wkładu własnego, wykorzystania odsetek czy też prawidłowego opisania faktur. Ponadto prelegent omówił rolę wolontariatu w realizacji zadania publicznego, wskazując na zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń, obowiązków korzystającego wobec wolontariusza, czy też księgowanie kosztów związanych z wolontariatem.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top