I Zlot Szlakiem Martyrologii

I Zlot Szlakiem Martyrologii

w Aktualności

Kilkadziesiat osób uczestniczyło w I Zlocie Szlakiem Martyrologii „Osówka 2013". Trzema trasami (z Głuszycy Górnej, Gluszycy i Walimia), turyści z Głuszycy, Jedliny Zdrój,  Walimia i Świdnicy  wędrowali szlakiem martyrologii, oraz trasami gdzie zlokalizowane były obozy pracy KL „Riese",  w których więźniowie byli wykorzystywani do ciężkiej, niewolniczej pracy przy drążeniu podziemnych kompleksów i przy pracach pomocniczych.

Trasa nr 1 przebiegała przez Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Kolcach gdzie grupa turystów oraz przedstawiciele szkół i instytucji złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili „ znicze pamięci" na pomniku ofiar faszystowskiego terroru. Na mecie zlotu, na terenie kompleksu Osówka odbyły się uroczystości zlotowe. W ramach zadań przedzlotowych młodzież  wykonała prace plastyczne związane z tematem zlotu „ Uczczenie ofiar hitlerowskiego nazizmu i pamięć o martyrologii narodów" .Prace były tworzone indywidualnie, w duetach i grupowo. W konkursie wzięli udział mieszkańcy Głuszycy, Jedliny-Zdroju, Walimia i Świdnicy. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród miało miejsce 11 maja podczas I Zlotu Szlakiem Martyrologii ,,Osówka 2013". Na konkurs wpłynęły prace dzieci młodzieży nie tylko z Głuszycy, ale także z Walimia, Jedliny-Zdroju czy Świdnicy. Prace były tworzone indywidualnie, w duetach i grupowo. Jury  w składzie Maria Burek – instruktor plastyk z Centrum Kultury-MBP, Natalia Smolińska – instruktor z Centrum Kultury-MBP, Zdzisław Łazanowski –  prezes Osówki dokonało 9 maja br. ocen prac, w wyniku którego postanowiło przyznać:I miejsce dla koła plastycznego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej, II miejsce Przemysławowi Warchoł z Walimia, III miejsce dla Zuzanny Pietrukiewicz z Młodzieżowego Koła Turystycznego działającego przy MDK w Świdnicy oraz duetu:  Magdalena Sulmińska i Oliwia Sulmińska z  Jedliny Zdroju. Ponadto przyznano trzy wyróżnienia, jakie otrzymali: Alan Jaremenko ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej, dzieci i młodzież ze Świetlicy Wiejskiej w Głuszycy Górnej oraz duet Ola Tomaszewska i Nikola Gerando z Jedliny Zdroju. Po wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy zlotu przeszli w „Marszu milczenia" przez podziemia kompleksu „Osówka". Na zakończenie zlotu gospodarze poczęstowali uczestników zlotu pysznym gorącym żurkiem. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe materiały promocyjne,  i deklarowali uczestnictwo w następnej edycji zlotu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top