Inauguracja roku szkolnego 2010/11

Inauguracja roku szkolnego 2010/11

w Aktualności

Uczniowie głuszyckich szkół i przedszkoli rozpoczęli kolejny rok nauki. Do placówek oświatowych w naszej gminie uczęszczać będzie ponad tysiąc uczniów. Niektórzy z nich będą mieli możliwość skorzystania ze stypendiów: naukowego i socjalnego.

W tym roku szkolnym do placówek oświatowych uczęszczać będzie 890 uczniów, 133 dzieci do przedszkola (w tym 8 do grupy żłobkowej) oraz 75 dzieci do oddziałów przedszkolnych, jakie funkcjonują w szkole. Do trzech szkół podstawowych pójdzie 462 uczniów, dla których stworzono 26 oddziałów. W 12 oddziałach gimnazjalnych uczyć się będzie 259 uczniów, a w Zespole Szkół (ZS), w 9 oddziałach, 169 uczniów.

Nadto na terenie naszej gminy funkcjonują dwa oddziały przedszkole – w Głuszycy Górnej i w Grzmiącej, w których opieką zostało objętych łącznie ponad 20 dzieci.

Uczniom, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali zachowanie wzorowe i otrzymali odpowiednio wysoką średnią, przysługuje stypendium naukowe. Średnia ocen, jaką należało uzyskać w szkole podstawowej, to 5,5. W gimnazjum 5,0, w ZS 4, 75.Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w szkole. Stypendium socjalne może zostać przyznane, jeżeli wykazany średni miesięczny dochód (netto)  na osobę w rodzinie  nie przekracza  351 zł. Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim do 15 września; druki można pobrać w pok. nr 1 w UM.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Powiatowa baza coraz większa

Starosta Krzysztof Kwiatkowski i Marek Masiuk, członek zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  odebrali kolejny

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top