Interwencja posłanki w sprawie "30"

Interwencja posłanki w sprawie "30"

w Polityka

Anna Zalewska,  posłanka Prawa i Sprawiedliwości wystosowała interwencję do Prezydenta Wałbrzycha w sprawie bezzwłocznego ponownego uruchomienia linii komunikacyjnej nr 30 łączącej Świebodzice z Wałbrzychem na alternatywnej trasie przebiegającej przez Piaskową Górę. – Z dnia na dzień, od 1 października 2013 roku,przestała funkcjonować popularna „30”. Pasażerów ze Świebodzic i Wałbrzycha niespodziewanie pozostawiono samym sobie. Wielu z nich ma obecnie poważne problemy z codziennym dojazdem do pracy, czy szkoły. A wszystko to z powodu braku wydania właściwego zezwolenia na użytkowanie linii przez Prezydenta Szełemeja – mówi parlamentarzystka.

– Do niedawna obsługą linii komunikacyjnej nr 30 zajmowało się przedsiębiorstwo „P. T Travelworld”. Dotychczasowe zezwolenie było wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W momencie uzyskania przez Gminę Wałbrzych praw grodzkich kompetencje te ustawowo przejął Prezydent Wałbrzycha. „Ustawa o transporcie drogowym nakłada na Prezydenta Szełemeja obowiązek wydania stosownego zezwolenia, bądź jego odmowy,na użytkowanie danej linii komunikacyjnej. W tym przypadku sprawa powinna być dodatkowo skonsultowana z właściwym, ze względu na planowany przebieg linii, starostą powiatowym. Z informacji jakie posiadam wynika jednak, że Prezydent takiej konsultacji do tej pory nie przeprowadził pomimo, iż firma przewoźnicza wskazywała, że jest zainteresowana kontynuowaniem przewozu na tej trasie na długo przed początkiem października" – sugeruje parlamentarzystka. Posłanka PiS zapowiedziała, że o sprawie będzie chciała poinformować także Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. „Do moich biur poselskich stale zwracają się mieszkańcy Świebodzic i Wałbrzycha, którzy są bardzo zaniepokojeni powstała sytuacją. Ci ludzie mają uzasadnione racje, bo są ofiarami procedury administracyjnej. Niektórzy otwarcie wskazują, że działania Prezydenta Miasta są w tym przypadku skierowane przeciwko małym, prywatnym przewoźnikom, których miałaby w przyszłości zastąpić większa spółka komunikacyjna w ramach zwiększenia swojej oferty na trasach podmiejskich. Z tego powodu uważam, że Prezes UOKiK powinien zweryfikować tę informację i podjąć w tej sprawie stosowne działania wyjaśniające” – kończy Posłanka.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Polityka

Policja dziękuje powiatowi

Jednogłośnie przyjęto zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej podczas ostatniej sesji
Go to Top