Inwestycje w Czarnym Borze

Inwestycje w Czarnym Borze

w Gospodarka

Ponad 4 miliony złotych kosztować będzie inwestycja drogowa w Czarnym Borze dotycząca przebudowy ulicy XXX- lecia PRL i ulicy Wesołej.

Wójt gminy Adam Górecki podpisał umowę dotyczącą przebudowy ul. XXX- lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną – do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D). Zadanie zostało rozłożone na dwa lata. Całkowita kwota inwestycji po przetargu wyniesie 4 189 000 brutto, a sfinansowana zostanie w około 63 % przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW na lata 2014-2020. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy Czarny Bór oraz Powiatu Wałbrzyskiego. W przetargu wyłoniono wykonawcę, którym zostało Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry. – Z punktu widzenia mieszkańców Czarnego Boru to inwestycja bardzo istotna. Przy ulicy XXX-lecia PRL znajdują się ważne dla gminy instytucje takie jak urząd gminy, szkoła, a także kościół  czy Biblioteka z Centrum Kultury. Remont rozpocznie się od odcinka drogi przy ulicy Wesołej do mostu. To bardzo ważny odcinek ponieważ spora liczba dzieci chodzi do tamtędy szkoły, a niestety nie ma tam chodnika – mówił Adam Górecki, wójt gminy Czarny Bór.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top