Jak legalnie szukać skarbów?

Jak legalnie szukać skarbów?

w Aktualności

Omówienie prawno – technicznych aspektów uzyskiwania pozwoleń na poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania było tematem spotkania, które zorganizowano w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

Prelekcję poprowadził mgr Marek Kowalski, archeolog, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu. W trakcie spotkania poruszono i omówiono m.in. Europejską konwencję o ochronie dziedzictwa archeologicznego, ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Powiatowa baza coraz większa

Starosta Krzysztof Kwiatkowski i Marek Masiuk, członek zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  odebrali kolejny

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top