Jeden kandydat "wypadł" z wyborów

Jeden kandydat "wypadł" z wyborów

w Aktualności

Robert Malwic, kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Prawo i Samorządność został skreślony z listy kandydatów ubiegających się i mandat w radzie powiatu wałbrzyskiego.

Decyzję w tej sprawie podjęła Powiatowa Komisja Wyborcza. "Robert Edmund Malwic został skreślony z zarejestrowanej listy nr 2 kandydatów na radnych komitetu wyborczego Wyborców Prawo i Samorządność w okręgu wyborczym numer 3 w wyborach do rady powiatu wałbrzyskiego w wyborach zarządzonych na dzień 24 marca 2013 roku wskutek złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art.99 ust. 2 ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw – czytamy w oświadczeniu Powiatowej Komisji Wyborczej . Art.99 ust. 2 Ordynacji Wyborczej dotyczy "konieczności dołączenia do zgłoszenia listy kandydatów przekazywanej komisjom wyborczym przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę pisemnego oświadczenia kandydata o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego)". Czym jest bierne prawo wyborcze?

W myśl art. 7 ust. 1 Ordynacji wyborczej prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. Stosownie do art. 7 ust. 2 Ordynacji wyborczej nie mają prawa wybieralności osoby:

1) karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

2) wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego;

3) wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Powiatowa baza coraz większa

Starosta Krzysztof Kwiatkowski i Marek Masiuk, członek zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  odebrali kolejny

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top