Jedlina - Zdrój z budżetem na 2014 rok

Jedlina – Zdrój z budżetem na 2014 rok

w Gospodarka

Rada miasta Jedlina-Zdrój przyjęła uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok. W tegorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie 18.571.100 złotych, a wydatki w wysokości 17.821.100 złotych.

Budżet zamyka się nadwyżką z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i obligacji. W ramach wydatków majątkowych przewiduje się między innymi: budowę sieci kanalizacyjnej w Jedlinie-Zdroju (obręb Kamieńsk) oraz modernizację dróg gminnych. W dalszym ciągu również planuje się kontynuację modernizacji lokali i budynków mieszkalnych oraz Cmentarza Komunalnego. Wydatki inwestycyjne stanowić będą aż 27,63% wydatków ogółem. Wśród pozostałych wydatków do najważniejszych należą: wydatki na oświatę w mieście w wysokości: 4.237.050 zł, wydatki na opiekę społeczną (w tym: zasiłki dla podopiecznych, dożywianie, dodatki mieszkaniowe) w wysokości: 2.274.566 zł i wydatki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 1.120.000 zł.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top