Jednogłośnie za

Jednogłośnie za

w Region

To było już ósme absolutorium w dotychczasowej kadencji wójta gminy Świdnica Teresy Mazurek. Podobnie jak w 2009 roku, tak i w tym, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie jego udzielenia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Świdnica oraz Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.

„Badając pod względem merytorycznym przedłożone przez Wójta Gminy Świdnica sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r., Skład Orzekający stwierdził, że część opisowa sprawozdania zawiera wykonanie strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy za rok 2009. W wyniku realizacji dochodów w 93,50% i wydatków w 87,30% budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 241.058 zł (plan 3.398.384 zł), sfinansowanym przychodami z kredytu.Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 67,24% a ich udział w wydatkach ogółem 24,98%. Zadłużenie gminy na koniec 2009 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań ( kredyty, pożyczki, obligacje komunalne stanowiło 41,29% wykonanych dochodów roku budżetowego"- czytamy w treści uchwały Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 30 maja 2010 r.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Na nich zawsze można liczyć

Pełniący funkcję burmistrza Boguszowa-Gorc  Krzysztof Kumorek, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Urbaniak oraz

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top