Jubileusz ceramika

Jubileusz ceramika

w Aktualności

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie świętował swoje 70. urodziny. Do tego pięknego jubileuszu szkoła przygotowywała się ponad rok.  Przedsięwzięcie wymagało sprawnej współpracy wielu osób, dobrej komunikacji, wzajemnej pomocy, czasem nawet poświęcenia. Opłaciło się jednak – uroczystość odebrana została bardzo pozytywnie przez wszystkich gości, absolwentów, uczniów, rodziców, media.

Obchody 70-lecia rozpoczęły się w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczawnie-Zdroju. Mszę w intencji Szkoły prowadził ksiądz infułat Józef Strugarek, a koncelebrował ks. Zbigniew Kulesza z parafii w Miłkowie – uczący w Zespole Szkół religii w latach 90. oraz ks. Adam Makiel z parafii w Głuszycy – absolwent Zespołu Szkół z roku 2007. Mszę koncelebrowali także wikariusze posługujący aktualnie w szczawieńskiej parafii. Podczas mszy został poświęcony nowy sztandar Zespołu Szkół ufundowany przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego na okoliczność Jubileuszu. Piękną oprawą muzyczną nabożeństwa był występ orkiestry dętej złożonej z byłych i obecnych uczniów „Ceramika”.

W sali głównej Teatru Zdrojowego odbyła się część oficjalna i część artystyczna uroczystości, którą poprowadziła długoletnia nauczycielka „Ceramika” Iwona Czech. Program oficjalny rozpoczęty został przez wprowadzenie pocztów sztandarowych gospodarzy oraz szkół zaprzyjaźnionych – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach. Po odegraniu przez orkiestrę dętą hymnu państwowego głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju Jolanta Ozimek, która w krótkim zarysie przedstawiła historię placówki oraz przywitała gości, nauczycieli, rodziców, uczniów, sponsorów a także media. Minutą ciszy upamiętniono nauczycieli i pracowników szkoły, których już nie ma wśród nas. Przemawiał także Wicestarosta Wałbrzyski, Krzysztof Kwiatkowski. Na uroczystości obecni byli: przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej Grzegorz Macko, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golak, Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego, Krzysztof Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego, Józef Piksa, Burmistrz Szczawna-Zdroju, Marek Fedoruk, Wiceburmistrz Szczawna-Zdroju, Urszula Burek, Prezes Zarządu Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., Paweł Skrzywanek, Radni Powiatu Wałbrzyskiego, dyrektorzy wałbrzyskich szkół i szczawieńskich placówek oświatowych, przedstawiciele Powiatowego Oddziału Związku Nauczycielstwa polskiego w Wałbrzychu, członkowie Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. Dyrektor Jolanta Ozimek szczególnie serdecznie powitała absolwentów, a wśród nich światowej sławy tenora Wiesława Ochmana oraz tenora młodego pokolenia Wojciecha Sokolnickiego wraz z małżonką, sopranistką Agnieszką Sokolnicką.

Ważną i doniosłą chwilą podczas uroczystości było nadanie odznak czterem emerytowanym nauczycielom Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2017 roku przyznano Odznaki Honorowe Zasłużony Dla Województwa Dolnośląskiego następującym osobom: Tadeuszowi Wlaźlakowi – Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Janinie Malinowskiej – Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Eugeniuszowi Leciowi – Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego oraz Zenonowi Mielczarkowi – Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Sylwetki wyróżnionych przestawione zostały w formie laudacji, a Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golak, po okolicznościowym wystąpieniu dokonał aktu odznaczenia.

Po odznaczeniu nastąpił dalszy ciąg przemówień – o głos poprosił przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Piotr Krzywda, a w imieniu parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej wystąpił Łukasz Żabski. Przemówienie podsumowujące dziesięciolecia współpracy Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju ze szczawieńskim Ratuszem wygłosił burmistrz Szczawna-Zdroju, Marek Fedoruk. Należy tutaj dodać, że oprócz listu gratulacyjnego i miłych, budujących słów pod adresem „Ceramika”, Burmistrz przekazał szkole prezent w postaci urządzenia wielofunkcyjnego o dużej wartości. Następnie głos zabrał Tadeusz Wlaźlak w imieniu odznaczonych Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego i w imieniu osób zarządzających w minionych latach Zespołem Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Do życzeń dołączyło się także Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju. W imieniu Zarządu list gratulacyjny odczytał wiceprezes Stefan Okoniewski. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na długoletnią i owocną współpracę TMSZ ze szkołą, która jest od wielu lat członkiem zbiorowym tego najstarszego w mieście stowarzyszenia.

Część artystyczną stanowiła m.in. prezentacja multimedialna przedstawiająca historię i dokonania szkoły. Wielką niespodzianką dla gości zjazdu był występ Wojciecha Sokolnickiego z okazji 70-lecia szkoły. To prawdziwa uczta duchowa dla wszystkich, którzy mieli przyjemność słuchać pięknego mini koncertu. Dodatkową niespodzianką przygotowaną przez młodego tenora był duet Wojciecha z jego małżonką, Agnieszką Sokolnicką – sopranistką. Razem zaśpiewali m.in. piosenkę pt. Hallelujah, koncertowo wykonali utwór Ave Maria Michała Lorenca. Wystarczającym komentarzem do wydarzenia jest fakt, że publiczność przyjęła występ śpiewaków owacją na stojąco.

Po wspólnym obiedzie w Domu Zdrojowym, dalsza część Zjazdu przeniosła się do szkoły, gdzie przed wejściem głównym dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 70 lat Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju.  W odsłonięciu tablicy uczestniczyła Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej. Po krótkim przemówieniu Anny Zalewskiej, o uroczyste odsłonięcie tablicy poproszeni zostali:  Minister Anna Zalewska, Wicestarosta Wałbrzyski, Krzysztof Kwiatkowski; były dyrektor szkoły, Zenon Mielczarek; obecna dyrektor, Jolanta Ozimek oraz najstarszy na zjeździe absolwent. Po odsłonięciu tablicy nastąpiło jej poświęcenie. Warto tu nadmienić, że planowana wizyta Minister zaowocowała też cennym prezentem dla szkoły, w postaci tablicy multimedialnej. Minister Anna Zalewska zwiedziła szkołę w towarzystwie dyrektor Jolanty Ozimek, Wicestarosty Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz młodzieży. Każde pomieszczenie w szkole miało tego dnia swoje specjalne przeznaczenie. W czterech salach odbyło się spotkanie z wychowawcami poszczególnych roczników, od najstarszych do najmłodszych. W czterech innych salach zorganizowano kawiarenki z cateringiem, ciastem, kawą, herbatą, napojami, aby goście mogli w komfortowych warunkach cieszyć się spotkaniem po latach.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Bezpieczne drogi

Gmina Walim może się pochwalić kolejnym odcinkiem nowego chodnika przy drodze powiatowej

Zachodnia wyremontowana

Zakończyła się bardzo ważna dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego a szczególnie gminy Boguszów-

Mają obwodnicę!

28 października pierwsi kierowcy pojechali wałbrzyską obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr
Go to Top