Kierowcy będą zacierać ręce?

Kierowcy będą zacierać ręce?

w Aktualności

– To ma być rok inwestycyjny dla naszego miasta – zapewniał na wczorajszym spotkaniu z przedsiębiorcami Piotr Kruczkowski, prezydent Wałbrzycha.

Najwięcej czasu gospodarz gminy poświęcił na omówienie inwestycji drogowych, bo te szczególnie interesują mieszkańców Wałbrzycha. Plan remontów dróg jest dość ambitny. Pozostało tylko wierzyć, że większość z nich uda się zrealizować w terminie. A oto lista zadań:

– Kontynuacja rozpoczętego w 2009 roku zadania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej. Zadanie obejmuje przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową na ulicach: Sienkiewicza, Kościuszki, Moniuszki, Lewartowskiego i Zajączka. W 2010 roku planuje się rozpoczęcie realizacji na ul. Sienkiewicza, Kościuszki, Lewartowskiego. Pozostały zakres przewidziany jest na 2011 rok. Projekt ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha i przewidziany do dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013.

– Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Zadanie obejmuje budowę infrastruktury drogowej (drogi, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, ciągi pieszo – rowerowe, parking na samochody ciężarowe) w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu – I etap. Zadanie dofinansowane przez UE.

– Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską. Kontynuacja przebudowy ul. Uczniowskiej od ul. Stacyjnej do skrzyżowania z ul. Wrocławską z wyłączeniem odcinka obejmującego wiadukty drogowe nad linią i bocznicą kolejową.

– Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej kompleksu pałacowo – parkowego Zamek Książ. Kontynuacja przebudowy i modernizacji ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej. Zakres zadania obejmuje: · przebudowę ul. Piastów Śląskich wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na długości ok. 830 mb, przebudowę ul. Jeździeckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piastów Śląskich do placu przed dojazdem do amfiteatru na długości ok. 300 mb budowę oświetlenia ulicznego. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2007-2013.

– Przebudowa ulic Broniewskiego – Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową. Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę pozostałych odcinków ulic Broniewskiego i Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową. Jest to kontynuacja przebudowy głównego układu komunikacyjnego na Piaskowej Górze. Zadanie planowane do zgłoszenia w 2010 roku do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011.

– Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację w zakresie: przebudowy jezdni o łącznej pow. ok. 3 900 m2 i chodników o łącznej powierzchni ok. 1400 m2, przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku o długości ok. 360 m, przebudowy oświetlenia ulicznego – ok. 22 pkt. Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej w 2010 r., a realizację rzeczową zadania w latach 2011-2012.

– Przebudowa ul. Ratuszowej wraz z infrastrukturą drogową Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację w zakresie: przebudowy jezdni i chodników, przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy oświetlenia ulicznego, budowy nowego łącznika do ul. Piasta.

Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej w 2010 r., a realizację rzeczową zadania w latach 2011-2012.

– Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację w zakresie budowy: jezdni dwupasmowej o długości ok. 900m i szerokości pasów ruchu 3,50m wraz z jednostronnym ciągiem pieszo – rowerowym, wiaduktu drogowego na skrzyżowaniu z ul. Orkana, odwodnienia powierzchniowego rowami przydrożnymi, oświetlenia drogowego w rejonie wiaduktu, budowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 379. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Walim przy wsparciu środkami finansowymi z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 7 mln zł łącznie dla obu gmin. Realizacja przewidziana w latach 2009-2011.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top