Klub Rotary ma nowego prezesa

Klub Rotary ma nowego prezesa

w Gospodarka

Artur Sawrycz został wybrany na Prezydenta Klubu Rotary Świdnica-Wałbrzych na kadencję 2010/2011.

Celem Klubu Rotary jest pobudzenie i wspieranie idei służby jako podstawy szczytnej działalności, a w szczególności, pobudzenie i wspieranie : rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości sprawowania służby, wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów, uznania wartości wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania przez każdego Rotarianina swojego zawodu jako możliwości służenia społeczeństwu, stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w jego życiu osobistym, zawodowym i społecznym oraz propagowania zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową współpracę osób różnych zawodów, połączonych ideałem służby.Dla każdego rotarianina ważny jest tzw. czteropunktowy test, który stanowi użyteczny sprawdzian uwidaczniający stosunki międzyludzkie i jest szczególnie przydatny w codziennej praktyce sprawowania przez rotarianina swojego zawodu. Zawiera on cztery pytania:Czy jest to prawda?Czy jest to uczciwe w stosunku do wszystkich zainteresowanych?Czy zbuduje to dobrą wolę i przyjaźń?Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Historia

Pomysł stworzenia klubu Rotary zrodził się już w marcu 1993 roku w trakcie wizyty Maurica Gormeza w Polsce, który opowiedział Edwardowi Szywale o idei rotariańskiej, o tym że klub Rotary jest wielką rodziną. W skład tej rodziny wchodzą wybitne osobowości, ludzie którzy mają wysoki status społeczny, w swoim życiu osiągnęli już wiele dobrego, którzy cieszą się nienaganną opinią w społeczeństwie, łączy ich podstawowy cel – niesienie pomocy potrzebującym.W październiku 1994 roku do Świdnicy przyjechał Claus-Wilhelm Hoffmann, ówczesny Nadburmistrz miasta Biberach w Niemczech, który w trakcie rozmowy z Edwardem Szywałą zadeklarował pomoc finansową na potrzeby tworzenia klubu Rotary oraz zapoczątkował współpracę z Wrocławskim Klubem Rotary, który złożył również deklarację pomocy przy zakładaniu klubu Rotary.12 października 1994 roku w trakcie wizyty Edwarda Szywały Prezesa Firmy "GALESS" i Mariusz Zadrożnego ówczesnego Prezesa Firmy "MATGAL" w Gencie, na uroczystym obiedzie między innymi w towarzystwie Prezydenta Klubu Rotary w Gencie oraz rotarianina Maurica Gormeza, otrzymali zapewnienie wsparcia moralnego i finansowego dla klubu Rotary w Świdnicy. Po takich deklaracjach można było rozpocząć działania. Edward Szywała stanął na czele Komitetu Założycielskiego, w skład którego weszli jeszcze: Marek Nowakowski, Jerzy Ignaszak, Albert Gaszyński, Andrzej Lepak-Przybyłowicz, Władysław Kupczak, Władysław Piotrowski, Waldemar Pytel. W obradach Komitetu Założycielskiego brał także udział Tadeusz Płuziński, ówczesny Prezydent Wrocławskiego Klubu Rotary. Komitet zaprosił przyszłych członków.I tak w Baszcie Świdnickiej w dniu 14 lutego 1995 roku zostało zorganizowane pierwsze zebranie założycielskie w gronie 30 członków, którzy podjęli uchwałę o utworzeniu Klubu Rotary Świdnica-Wałbrzych, została uruchomiona procedura rejestracyjna.W maju 1995 roku klub został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Wałbrzychu z/s w Świdnicy, a już 28 września tego samego roku wszedł do wielkiej rodziny Rotary International. Uroczysta inauguracja miała miejsce na Zamku KSIĄŻ w sali Maksymiliana w dniu 26 czerwca 1995 roku, natomiast Charter Klubu Rotary Świdnica-Wałbrzych odbył się w dniu 14 października 1995 roku w Klubie BOLKO. Klub Rotary Świdnica-Wałbrzych został wprowadzony do międzynarodowej rodziny rotarian przez Klub z Wrocławia i z Biberach, natomiast Klub Rotary z Gentu w Belgii udzielił wsparcia finansowego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top