Koalicja PO - SLD pokazała siłę

Koalicja PO – SLD pokazała siłę

w Aktualności

Radni PO i SLD pokazali swoją siłe w mieście. Większością głosów zdecydowali, że będą przewodniczyć każdej z komisji. Również rewizyjnej, co wzbudziło obrzurzenie radnych Wałbrzyskiej Współnoty Samorządowej. Poniżej treść oświadzcenioe, którą wystosowała opozycjaę

Z niepokojem przyjęliśmy pierwsze, przedstawione przez Piotra Kruczkowskiego, uchwały w sprawie podwyżek stawek podatku od nieruchomości i transportu. Niestety, przegłosowane głosami radnych z koalicji PO i SLD. Nie przekonuje nas uzasadnienie Prezydenta, jakoby musi tak bezwzględnie szukać dodatkowych dochodów do budżetu właśnie w portfelach wałbrzyszan płacących przedmiotowe podatki. Naszym zdaniem Prezydent winien na początek szukać oszczędności przede wszystkim w ograniczaniu wydatków między innymi na mało efektywną promocję miasta, obsługę medialną i utrzymanie Kancelarii Prezydenta Miasta. Przykładem rozrzutności i niegospodarności były także: wysokie premie, jakie Prezydent przyznawał Zarządom Spółek Miejskich stosunkowo wysokie do przeprowadzonego zakresu prac koszty za remonty lokali , źle realizowane inwestycje takie jak boisko przy ul. Blankowej oraz płacenie możliwych do uniknięcia odsetek ustawowych w kwocie ponad 2 milionów złotych za zwłokę dla Agencji Nieruchomości Rolnych. Pragniemy odnieść się również do zaistniałej sytuacji związanej z obsadzeniem przez koalicjantów PO- SLD jedynie swoich przedstawicieli w rolach przewodniczących Komisji Rady Miejskiej. Szczególne kontrowersje budzi wybór szefa Komisji Rewizyjnej, którym, jak przypuszczaliśmy, została przedstawicielka PO, reprezentująca rządzące ugrupowanie Piotra Kruczkowskiego. W ten sposób, po raz kolejny, została naruszona kultura polityczna i dobry obyczaj panujące w Wałbrzychu do 2006. Najbardziej przykre jest to, iż cztery lata temu to właśnie radni SLD, w tym Dariusz Lenda, obecny wiceprezydent miasta przy Piotrze Kruczkowskim, był bardzo oburzony faktem, iż przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została osoba z ugrupowania tegoż Prezydenta. Dziś, kiedy ugrupowanie SLD jest w koalicji z Piotrem Kruczkowskim, nie widzi w tym nic złego.Zaskoczeniem dla nas była również forma poinformowania radnych o powołaniu przez Prezydenta Miasta dwóch wiceprezydentów. Po zakończeniu Sesji ,w czasie kiedy radni powoli wychodzili z sali , Przewodnicząca Rady pani Kołacz Leszczyńska nagle poprosiła wszystkich o pozostanie. Następnie Piotr Kruczkowski odczytał akty powołania swoich koalicyjnych zastępców ,które bez szczególnej radości wręczył Panu Dariuszowi Lendzie oraz Panu Zygmuntowi Nowaczykowi . Ten pierwszy będzie odpowiadał między innymi za mieszkaniówkę i drogi a drugi za sport ,oświatę i kulturę. Atmosfera w jakiej Piotr Kruczkowski dokonał namaszczenia swoich najbliższych współpracowników z SLD co widać było po twarzy Prezydenta dalece odbiegała euforii i radości z zaistniałego stanu rzeczy. I trudno się temu dziwić.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top