Koalicja pracodawców

Koalicja pracodawców

w Gospodarka

Najważniejsze organizacje pracodawców z Dolnego Śląska połączyły siły. We Wrocławiu parafowano regionalne porozumienie pod nazwą „Koalicja Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska". Dokument zakłada ścisłą współpracę związków. Pracodawcy zapowiadają wspólne działania i inicjatywy na rzecz rozwoju dialogu społecznego, czy promocji zatrudnienia.

– Tylko działając wspólnie możemy wiele osiągnąć na rzecz rozwoju regionu – komentuje historyczne porozumienie Artur Mazurkiewicz, prezes Sudeckiego Związku Pracodawców. Dokument parafowali podczas spotkania prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego liderzy największych organizacji pracodawców i jednocześnie członkowie WKDS we Wrocławiu. Sygnatariuszami porozumienia są m.in. Związek Pracodawców Polska Miedź (Pracodawcy RP), Sudecki Związek Pracodawców (Konfederacja Lewiatan), Loża Dolnośląska Business Centre Club (BCC), Związek Pracodawców Dolnego Śląska (Pracodawcy RP) oraz Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Związek Rzemiosła Polskiego).Liderzy organizacji uzgodnili, że każdy związek regionalny będzie rotacyjne obejmował przewodnictwo nad pracami koalicji. – Po zakończeniu przewodnictwa, zostanie przygotowany raport z naszej działalności w regionie, który wskaże, co nam udało się osiągnąć przez miniony rok działalności – zaznacza Marcin Kowalski z Sudeckiego Związku Pracodawców, wiceprzewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.W pierwszym roku działalności koalicji przewodnictwo obejmie Związek Pracodawców Polska Miedź. Podpisanie porozumienia w obecności wojewody i marszałka województwa odbędzie się 30 czerwca.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top