Kolejna droga wyremontowana

w Boguszów Gorce/Region

Krzysztof Kumorek, pełniący obowiązki Burmistrza Miasta, uczestniczył w odbiorze technicznym, długo oczekiwanej przez mieszkańców dzielnicy Stary Lesieniec, inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach”.

Inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Wyremontowany odcinek to 941,85 m nawierzchni oraz 770 m chodnika. W ramach prac wykonano odwodnienie: za pomocą wpustów ulicznych oraz rowów przydrożnych oraz wymieniono kanalizację deszczową. Koszt całkowity inwestycji to 2 467 038,02 zł mln złotych, z czego 1 235 509,00 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. – Szczególne podziękowania składam Wojewodzie Dolnośląskiemu, , Radnym Rady Miejskiej w Boguszowie Gorcach, wykonawcy – przedsiębiorstwu COLAS Polska sp. z o.o. oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta zaangażowanym w realizację inwestycji – podsumował Krzysztof Kumorek.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*