Kolejna sesja za nami

w Powiat

Informacje o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wałbrzyskiego oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy przyjęli podczas ostatniej sesji radni powiatu wałbrzyskiego.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu, udzielono wsparcia w formie dotacji celowej podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego oraz podjęto decyzję o wspólnej realizacji i finansowania budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3367D w Witkowie w gminie Czarny Bór. Wprowadzono także  zmiany w sposobie podziału środków przeznaczonych na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Rada wyraziła zgodę na przyjęcie przez Powiat Wałbrzyski nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność skarbu państwa. Jest to część działki na terenie byłych Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Walimiu, gdzie powstała baza powiatowa. – Powiat Wałbrzyski od lat realizuje zadania związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych oraz związaną z tym budową chodników i innej infrastruktury drogowej. Niewątpliwie dużą trudnością jest przemieszczanie materiałów budowlanych i sprzętu niezbędnego przy realizacji tych zadań. Powiat nie dysponuje w swoich zasobach nieruchomością, którą można by wykorzystać na ten cel w związku z czym koniecznym staje się wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego o wyrażenie zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości spełniającej wymogi np. dostępu do drogi publicznej, odpowiedniej powierzchni czy możliwości zapewnienia monitoringu – wyjaśniają urzędnicy ze starostwa.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*