Kolejne pieniądze dla Boguszowa-Gorc

Kolejne pieniądze dla Boguszowa-Gorc

w Aktualności

Mimo że kończą się już środki unijne na lata 2007-2013, gmina Boguszów-Gorce nadal walczy o środki zewnętrzne na realizacje projektów inwestycyjnych. Efektem tych starań jest pozyskanie dofinansowania w ramach programu rządowego tzw. "schetynówek" na przebudowę drogi gminnej wraz z budową oświetlenia w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi.

W ramach zadania przebudowana zostanie droga wiodąca do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Góra Dzikowiec, której długość wynosi 647 m. Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zatok, zjazdów do lasu, wykonanie poboczy, przepustów jak również postawienie 22 punktów oświetleniowych. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, co daje kwotę ponad 800 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie realizowane będzie wspólnie z Nadleśnictwem Wałbrzych, które na ten cel przeznaczyło kwotę stu tysięcy. Kolejne dofinansowanie dotyczy projektu pn.:"Budowa boiska szkolnego przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach". Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013 gmina Boguszów-Gorce złożyła w 2010 roku. Został on wówczas pozytywnie oceniony, jednak ze względu na zbyt małą alokację środków finansowych nie otrzymał dofinansowania. Umieszczono go natomiast na liście rezerwowej. W roku bieżącym zarząd województwa dolnośląskiego przeznaczył dodatkowe środki na projekty edukacyjne i wybrał do dofinansowania projekty z listy rezerwowej, które zostały wcześniej przez samorządy wykonane i sfinansowane ze środków własnych. Wartość dotacji unijnej to ok. 300 tysięcy złotych. Po rozliczeniu projektu pieniądze te będzie można przeznaczyć na inne ważne dla miasta zadania.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Powiatowa baza coraz większa

Starosta Krzysztof Kwiatkowski i Marek Masiuk, członek zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  odebrali kolejny

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top