Komendantka z medalem

Komendantka z medalem

w Aktualności

Komendantka Hufca hm. Dorota Turzańska, decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 października 2015r. została odznaczona najwyższym odznaczeniem państwowym, jaki może otrzymać nauczyciel, wychowawca, instruktor ZHP – Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dorota Turzańska (Zawadowicz), ur. 04.11.1965r w Wałbrzychu. W roku 1983 ukończyła I Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu, następnie Wałbrzyskie Centrum Kształcenia Ustawicznego. W roku 1988 uzyskała tytuł magistra ze specjalnością nauczycielską na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Pracę zawodową rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Kamieńsku k. Wałbrzycha jako nauczyciel nauczania początkowego. Przez lata swojej zawodowej pracy ukończyła wiele studiów podyplomowych w tym: matematyka dla magistrów (1994), pedagogika resocjalizacyjna (2002), tyflopedagogika (2009). Dorota Turzańska ukończyła wiele kursów i szkoleń związanych z jej pracą zawodową m.in. egzaminator OKE – sprawdzian po VI klasie, szkolenia wychowawców klasowych, „Aktywne godziny wychowawcze", „Metodyka pracy na lekcjach matematyki w szkole podstawowej na podstawie opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej", kurs kwalifikacyjny „Gimnastyka korekcyjna dla nauczycieli" oraz inne związane ściśle z jej pracą zawodową. Obecnie Dorota Turzańska jest nauczycielem matematyki w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Co roku jest organizuje Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a w szkole odpowiedzialna jest za organizację Zielonej Szkoły dla ponad 400 uczniów- pełni wtedy funkcję kierownika odpowiedzialnego za cały wyjazd. Z harcerstwem związała się w liceum, rozpoczęła działanie w Wałbrzyskiej Drużynie Starszoharcerskiej "Bracia Skauci", gdzie pełniła m.in. funkcję przybocznej.

Od 1982 współpracowała w Wydziale Starszoharcerskim Chorągwi Wałbrzyskiej organizując akcje szkoleniowe dla zastępowych starszoharcerskich, prowadziła gazety harcerskie w trakcie akcji szkoleniowych ZIMOSZ (Zimowa Akcja Szkoleniowa), WIOSZ (wiosenna) oraz LETOSZ (letnia). Współorganizowała wraz z Wałbrzyską Komendą Chorągwi kształcenie dla nauczycieli kandydatów do współpracy z drużynami harcerskimi w Międzygórzu, w Szalejowie oraz w Perozie. Zobowiązanie instruktorskie złożyła w 1983 zdobywając stopień przewodnika, a w 1986 stopień podharcmistrza. W roku 1989 przejęła prowadzenie drużyny w Jedlinie Zdroju przy Szkole Podstawowej w Kamieńsku. Drużynę prowadziła do 1992. W 1996 roku podjęła pracę w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 w Wałbrzychu, jako nauczyciel matematyki. W szkole utworzyła drużynę harcerską. Był to początek działania WDH Eurotrampy, przekształcone z powstałego wcześniej szkolnego klubu europejskiego, którego była opiekunem. Drużynę prowadziła przez 10 lat, z jej inicjatywy powstała w szkole gromada zuchowa. W 2000 roku współtworzyła Środowiskowy Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych LEŚNY RÓJ działający do dzisiaj. Od 2004 do 2008 pełniła funkcję Komendantki Szczepu. Jednocześnie od 2007 pełniła funkcję Zastępcy Komendantki Hufca Ziemi Wałbrzyskiej ds. programowych. W roku 2006 zdobyła stopień harcmistrzyni. Ukończyła kurs kadry kierowniczej ZHP w roku 2007 oraz kurs kadry kształceniowej ZHP. Dorota Turzańska od 2012 pełni funkcje Komendantki Hufca Ziemi Wałbrzyskiej.

Warto dodać, że w Wałbrzychu, w tym roku, Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostały odznaczone dwie osoby – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej Pani ( instruktorka ZHP ) Marta Przyślewicz – Chruszcz oraz nauczyciel Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – hm. Dorota Turzańska.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top