Konkurs architektoniczny rozstrzygnięty

Konkurs architektoniczny rozstrzygnięty

w Gospodarka

Firma HS99 sp. z o.o sp.k z Koszalina wygrała konkurs architektoniczny na „Projekt koncepcyjny budynku dawnego GDK, przyszłe Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników". W nagrodę zwycięzca otrzymał 30 tysięcy złotych.

Zadaniem konkursu był wybór koncepcji architektonicznej stwarzającej współczesne ramy dla działalności Filharmonii Sudeckiej, zlokalizowanej obecnie w siedzibie nie spełniającej w pełni warunków dla funkcji koncertowej. Budowa nowego gmachu filharmonii winna nie tylko zapewnić optymalne możliwości działania samej instytucji, lecz stać się Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników a także reaktywować mieszkańcom jedną z charakterystycznych budowli miasta tworzących jego symbolikę i budującą lokalną tożsamość. Do konkursu zakwalifikowano 58 zespołów, z których 21 złożyło prace konkursowe.- Główną nagrodę przyznano za bardzo dobre wpisanie całego kompleksu w otaczającą zabudowę, wytworzenie w oficynie, intrygującej i reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, jednak zachowującej charakter i skalę miejsca. Oszczędna architektura wykorzystująca zdecydowane relacje pomiędzy pełnymi i przeźroczystymi płaszczyznami nie epatuje formą a raczej służy podkreśleniu przyjętej koncepcji urbanistycznej. Sąd konkursowy bardzo wysoko ocenił wykorzystanie ukształtowania terenu dla stworzenia walorów architektonicznych ale jednocześnie powiązania w miejscu nowego obiektu dwóch obszarów Alei Wyzwolenia i historycznego ścisłego centrum miasta. Umiejętne wykorzystanie walorów GDK-u przez zdecydowaną interwencję, ale nie przekraczającą granic ochrony obiektu oraz wprowadzenie programu funkcjonalnego dostępnego publicznie, uzupełniającego podstawowy program filharmonii i nie wymagającego zbyt dużych przekształceń struktury budynku. Przyjęty układ funkcjonalny oraz relacje między garażem wielopoziomowym i kompleksem filharmonii w ocenie sądu dodatkowo dają możliwość etapowania inwestycji i chociaż nie było to wymogiem regulaminowym to stanowi bardzo istotny walor – uzasadniał Piotr Fokczyński. – Zdecydowana większość projektów charakteryzowała się wysokim warsztatem w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i potwierdzała specjalistyczną wiedzę projektantów. Jednocześnie trzeba podkreślić bardzo trudne uwarunkowania przestrzenne i obszerny program obiektu przygotowany przez organizatora. Te czynniki i bardzo zróżnicowany poziom projektów pokazały, że był to bardzo trudny konkurs. Przegląd projektów i ocena końcowa pozwalają jednak uznać poziom konkursu za wysoki ponieważ więcej niż połowa projektów we wszystkich kryteriach otrzymała wysoką ocenę. Konkurs pokazał także jak wielki potencjał dla nowej kreacji w architekturze i przestrzeni ma miasto Wałbrzych i że przy tak charakterystycznych i trudnych uwarunkowaniach jedynie konkurs architektoniczny może doprowadzić do właściwych rozwiązań – mówił Robert Szymala przewodniczący Sądu Konkursowego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top