Konkurs grantowy funduszu Toyoty

Konkurs grantowy funduszu Toyoty

w Gospodarka

Ruszyła druga edycja konkursu grantowego Funduszu Toyoty, wspierającego najlepsze projekty organizacji non-profit realizowane w powiecie wałbrzyskim. O dofinansowanie z Funduszu Toyoty w 2012 roku mogą starać się wszystkie organizacje typu non-profit takie jak np. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły i uczelnie publiczne i inne podmioty realizujące konkretne inicjatywy na rzecz otoczenia i społeczności lokalnej.

Tegoroczne priorytety Funduszu to: ekologia i edukacja ekologiczna, edukacja techniczna oraz  promocja zdrowia.  Projekty mogą dotyczyć np. rewitalizacji zielonego skweru czy parku służącego mieszkańcom, wprowadzenia programu segregacji odpadów, oszczędności energii na danym obszarze, zainicjowania akcji ochrony rzadkich gatunków, wprowadzenia nowych rozwiązań w edukacji technicznej wśród uczniów, przeprowadzenia konkursów dot. wiedzy technicznej, organizacji programów badań profilaktycznych, budowa obiektów rekreacji – ścieżek zdrowia, boisk itp. – Poprzez Fundusz Toyoty staramy się wspierać najlepsze inicjatywy skierowane do społeczności lokalnej, które są zgodne z naszymi priorytetami i oczekiwaniami mieszkańców regionu.  Pierwsza udana edycja konkursu grantowego, do której przystąpiło 23 organizacji, pozwala mieć nadzieję że i w tym roku nie zabraknie oryginalnych i wartościowych projektów" – stwierdził Grzegorz Górski, kierownik ds. korporacyjnych fabryki Toyoty w Wałbrzychu. Do 5 marca b.r. organizacje non-profit mogą składać wnioski o wsparcie przez Fundusz swoich projektów do kwoty 10 tys. złotych. Całkowita pula środków którymi dysponuje w tym roku Fundusz wynosi 45 000 zł. Wszystkie zaplanowane działania powinny być zrealizowane  w okresie kwiecień-październik 2012. Informacje o działalności Funduszu, w tym regulamin konkursu grantowego wraz ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektów oraz formularzami znajdują się na stronach: www.toyotapl.com , www.fee.pl , www.zielonywalbrzych.pl oraz u o Koordynatora Funduszu – Fundacji Edukacji Europejskiej (osoba kontaktowa: Grzegorz Kruszyński, tel.  601 262 182, e-mail: fundusztoyoty@fee.pl). – Jako koordynator bieżącej edycji konkursu grantowego zachęcam do bezpłatnych konsultacji swoich projektów przed złożeniem wniosku. Dzięki temu będziemy mogli potwierdzić czy dany projekt spełnia kryteria Funduszu oraz doradzić jak  przygotowywać wniosek" – informuje Grzegorz Kruszyński z Fundacji Edukacji Europejskiej.   Wszystkie organizacje zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie konsultacyjno – informacyjne, które odbędzie się 7 lutego 2012r o godzinie 13.00 w Szkole Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu, przy Al. Wyzwolenia 43. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zasady udziału w konkursie grantowych, dokumenty aplikacyjne, dokumenty związane z rozliczeniem projektu oraz udzielone zostaną odpowiedzi na wszelkie pytania związane z tegoroczną edycją Funduszu Toyoty.

Konkurs grantowy 2012 – Podstawowe informacje:

  • Wspierana dziedzina: – Ekologia (przykłady projektów: rewitalizacja zielonego skweru służącego mieszkańcom okolicy, wprowadzenie programu segregacji odpadów czy oszczędności energii na danym obszarze, zainicjowanie akcji ochrony rzadkich gatunków, organizacja pikniku ekologicznego)- Edukacja techniczna (przykłady projektów: organizacja stanowisk do praktycznej nauki przedmiotów technicznych,  przeprowadzenie konkursów dot. wiedzy technicznej) – Promocja zdrowia (przykłady projektów: organizacja badań profilaktycznych, organizacja programów promocji zdrowego trybu życia, budowa ścieżek zdrowia oraz infrastruktury związanej z rekreacją i  uprawianiem sportów)
  • Maksymalna kwota wsparcia pojedynczego Projektu przez Fundusz: 10 000 PLN
  • Całkowita pula środków Funduszu do rozdysponowania w 2012 roku: 45 000 PLN
  • Termin zamknięcia przyjmowania zgłoszeń: 5 marzec 2012
  • Czas realizacji Projektów: od 1 kwietnia do 31 października 2012

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top