Król odebrał tytuł

Król odebrał tytuł

w Aktualności

Bogdan Król odebrał tytuł Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha. Uroczytość miała miejsce podczas dzisiejszej sesji rady miasta.

W uzasadnieniu do uchwały, którą jednogłośnie podjęli wałbrzyscy radni możemy przeczytać : Pan Bogdan Król od ponad 30 lat zajmuje się działalnością społeczną. Jest inicjatorem założenia Stowarzyszenia "Dom Bretanii" w Wałbrzychu. Stowarzyszenie to powstało 9 lutego 1995 roku. Dzięki jego zasługom zrealizowanych zostało w Wałbrzychu wiele ważnych dla mieszkańców Wałbrzycha i regionu przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. W okresie stanu wojennego w Polsce sprowadzał z Francji do Wałbrzycha dary rzeczowe. W okresie powodzi w naszym regionie w 1997 roku zorganizował pomoc finansową dla Wałbrzycha w wysokości 30 000 franków. Jednak najwięcej czasu poświęca na działania, które przyczyniają się do bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami regionu wałbrzyskiego i Francji, głównie poprzez wymianę kulturalno-oświatową. Zorganizował siedmiokrotnie wyjazdy na festiwale folklorystyczne do zaprzyjaźnionych miast w Bretanii dla Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych. Podobnie w Wałbrzychu w wydarzeniach kulturalnych uczestniczyły zespoły muzyczne z Francji, m.in. Kerlen Pondi, Pays du Leon, Brian MC Combe, Guichen Quartet, Cecile Corbel, Bran, Breizh i Bal Kuzest. Od 1995 roku na staże językowe i zawodowe do Bretanii wyjeżdżali nauczyciele szkół wałbrzyskich. Pobyty obejmowały okres od kilku tygodni do roku i dla uczniów były bezpłatne. Również do Wałbrzycha przyjeżdżały wolontariuszki z Bretanii, które pracowały, m.in. w Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu, w Domu Bretanii, w Funadacji Krzyżowa i w szkołach. W ramach programów unijnych Leonardo da Vinci, Comenius, Wolontariat Akcja2, młodzież z ZS nr 1, 5, 7, 8, Gimnazjum Sióstr Niepokalanek, Gimnazjum nr 3 uczestniczyła w wymianach młodzieżowych i stażach zawodowych o różnej tematyce: hotelarsko-gastronomicznej, samochodowej, elektronicznej, ekologicznej, turystyczno-promocyjnej. Już od kilku lat przyjeżdżają do Wałbrzycha uczniowie z Gimnazjum z Plenee Jugon. Odbywając podróż po kilku krajach Europy odwiedzają nasze miasto, gdzie nawiązują kontakty z polskimi rówieśnikami i poznają nasz region. Prezes organizował dofinansowane kursy języka francuskiego dla mieszkańców Wałbrzycha i mokolic, prelekcje dla młodzieży poświęcone kulturze i sztuce Bretanii, pokazy multimedialne. W ramach promocji miasta i regionu zorganizował uczestnictwo podmiotów turystycznych i gospodarczych w Vannes, St. Malo, gdzie promowane były produkty naszego regionu, łącznie z walorami turystycznymi oraz leczniczymi naszych uzdrowisk. Wśród licznych organizowanych kontaktów znalazły się Straż Pożarna z Wałbrzycha ze Strażą Pożarną z Vannes, Izba Rzemieślnicza ze Świdnicy z rzemieślnikami z Vannes. Nawiązał współpracę z Muzeum Górnictwa z Nord/Pas de Calais we Francji, gdzie efektem tych kontaktów była międzynarodowa konferencja poświęcona zagospodarowaniu terenów górniczych i ochrony środowiska, a także wystawa prezentująca fotografie i dokumenty pt. "Górnictwo węglowe Rejonu Nord/Pas de Calais", byłe miejsce pracy polskich reemigrantów. Za swoją działalność w umacnianiu więzów przyjaźni między naszym miastem a Francją został w kwietniu 2006 roku uhonorowany Medalem za współpracę ze Szkolnictwem Katolickim w Bretanii. Posiada odznaczenia państwowe i resortowe: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Order Sztandaru Pracy II Klasy, Medal " Za upowszechnianie kultury w województwie wałbrzyskim 1975 – 1998", Złota Honorowa Odznaka Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Złota Honorowa Odznaka Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Odznaka Zasłużonego Działacza Stowarzyszenia Inżynierów i Techników górnictwa oraz wiele dyplomów i listów gratulacyjnych za współpracę polsko – francuską.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top