Kruczkowski uniewinniony. Wyrok nieprawomocny

Kruczkowski uniewinniony. Wyrok nieprawomocny

w Aktualności

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu uniewinnił byłego prezydenta Wałbrzycha od zarzutów, które stawiała mu prokuratura. Chodziło o powołanie czterech osób do rad nadzorczych spółek komunalnych mimo że w tym czasie pobierały wynagrodzenie za bycie członkami rad nadzorczych w innych spółkach gminych.

Zdaniem prokuratury w okresie od 28 lutego 2008r. do końca kwietnia 2008r. oraz w listopadzie 2007r. Piotr Kruczkowski przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że wbrew obowiązującym przepisom prawa powołał cztery osoby do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych spółek komunalnych: Aqua-Zdrój sp. z o.o., Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. oraz Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o., które w chwili powołania pozostawały za wynagrodzeniem członkami rad nadzorczych innych spółek komunalnych Gminy Wałbrzych, a które przed powołaniem nie złożyły wymaganych oświadczeń o braku przeszkód prawnych do pełnienia powierzonych funkcji. Na skutek powołania osoby te pobrały wynagrodzenie w łącznej kwocie 67.000 zł. Z tego powodu przyjęto, że podejrzany przekroczenia uprawnień dopuścił się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez te osoby (art. 231 § 2 kk).

Piotr Kruczkowski od początku nie zgadzał się z zarzutami. – Po decyzji prokuratora, który zdecydował się skierować do sądu akt oskarżenia, zarzucając mi przekroczenie uprawnień które polegało na powołaniu czterech osób do rad nadzorczych spółek miejskich na okres kilku miesięcy, ponownie oświadczam, że nie zgadzam się z tymi zarzutami. Odmówiłem wyjaśnień w prokuraturze, wyjaśnienia takie złożę w sądzie. Ani Miasto ani Spółki nie poniosły szkody finansowej, gdyż gdyby powołano do rad nadzorczych inne osoby, diety i tak musiałyby być wypłacone. Podobne sytuacje występują w innych gminach w Polsce ze względu na istnienie niejednoznacznego stanu prawnego – pisał Kruczkowski w specjalnym oświadczeniu.

Dzisiaj podczas uzasadniania wyroku sąd stwierdził, że „Najwyższa Izba Kontroli, która powiadomiła prokuraturę w tej sprawie nie była w stanie wskazać konkretnych przepisów, które świadomie miałby złamać Piotr Kruczkowski. Oskarżony w 2008 roku nie mógł mieć świadomości, że istnieje tak wiele wątpliwości dotyczących orzecznictwa Sądu Najwyższego w tej sprawie” mówiła sędzia Ewa Muzyka. Kosztami procesu sąd obciążył skarb państwa. Wyrok nie jest prawomocny.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top